แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 กันยายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นทิค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 11/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 พ.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 06 พ.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 38
 
ที่อยู่ : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-0141-2
โทรสาร : 0-2379-0143-4
อีเมล : info@enticcompany.com
เว็บไซต์ : http://www.enticcompany.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายปรีดา ทองสุขงาม
2. นายมนตรี บุญนาค
3. นายบรรจบ กิติกาศ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน คือ
1. นางสาวณัฐฐา รัตตกุล
2. นางสาววินิตตา สวนมอญ
3. นางสาวสุกานดา แก้วอำไพ
4. นางสาวรตพร นะมาตร์
5. นายสุรเดช พุกซื่อตรง
6. นายธีรพันธ์ พุฒยืน
7. นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์
8. นางสาวทิพติยา มะลิรัตน์
9. นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล
10. นางสาวณหทัย อรรคนิตย์
11. นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล
12. นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดำรงกุล
13. นายกัญจน์ กุณธูป
14. นายแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี
15. นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์
16. นายเอกชัย เสนานุช
17. นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง
18. นางสาวสุธีรา วรรณภพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 123 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ The Key พระราม 9 - ศรีนครินทร์ เฟส 2 15238 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 เม.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) 14969 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
22 ม.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 14974 พลังงาน
ลำปาง
14 ม.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-In Tariff ( FiT ) จังหวัดกระบี่ 14947 พลังงาน
กระบี่
08 ม.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี 14745 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ เดอะคิวบ์ เซาท์ แจ้งวัฒนะ 15/1 14778 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเลียบทะเลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 14362 คมนาคม
ระยอง
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ 14409 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 14272 พลังงาน
ชลบุรี
19 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ The Key พระราม 3 14484 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา 13144 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
20 มี.ค. 2562
12 โครงการถนนสายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 13501 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่
สตูล
19 มี.ค. 2562
13 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12907 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ ขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12858 พลังงาน
สระบุรี
ลพบุรี
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
08 ม.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563
15 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 12781 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร 12666 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
17 โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร 12561 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2563
18 โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 12560 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12346 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณียกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตาบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 12255 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>