แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00032 /2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 ธ.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 06 ธ.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 23
 
ที่อยู่ : 16,18 ซ.ซอยนวมินทร์ 98 ถ.- ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.pdc-consultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญ แสงเพลิง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นายเศวต คลายนาทร
2. นางมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข
3. นายภคพร แก้วประสิทธิ์
4. นายอุเทน เกตุแก้ว
5. นางสาวกฤษดาพร บัวแสง
6. นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
7. นางสาวภรณ์ภิตา พงศ์ประสิทธิ์
8. นางสาวรุจิกานต์ เสนาคง
9. นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน
10. นายรัฐพล แพรัตกุล
11. นางสาวสุธิดา นรดี
12. นางสาวสมฤทัย ภูหวดน้อย
13. นางสาวภาวิณี จิตต์ศรัทธา
14. นางสาวจันทร์จิรา ภาโสม
15. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
16. นายพรรณนพ ลิ่มหุ่น
17. นายรณกร แสงเพลิง
18. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
19. นายพรรณนพ ลิ่มหุ่น
20. นายรณกร แสงเพลิง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 73 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังผา จังหวัดน่าน 15253 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
น่าน
11 พ.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ 14728 คมนาคม
นครสวรรค์
04 มิ.ย. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี 14363 คมนาคม
สิงห์บุรี
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมชลประทาน 14729 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
14 เม.ย. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ เชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 13577 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
17 มิ.ย. 2562
6 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 13358 คมนาคม
หนองคาย
31 พ.ค. 2562
7 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง 13972 คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
8 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 13261 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562
9 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 10289 คมนาคม
กาฬสินธุ์
14 มิ.ย. 2559 อื่นๆ
10 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี 9300 คมนาคม 30 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6953 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง
12 โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2 5967 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
23 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558
13 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 6950 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สระบุรี
17 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 0/0
14 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสหกรรมชนิดปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 58/2538 (ประทานบัตรเลขที่ 25573/16063) 4237 เหมืองแร่
เพชรบูรณ์
05 ม.ค. 2553 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ 5078 คมนาคม
กระบี่
23 ธ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
16 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 4875 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
เพชรบูรณ์
18 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
17 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 7783 คมนาคม
ระยอง
24 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
18 โครงการเหมืองแร่ควอทซ์ ประทานบัตรที่ 12936/15955 2508 เหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
26 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วนขยาย 2458 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการเคหะชุมชนปทุมธานี 1800 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
22 ม.ค. 2545 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>