แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 15/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 53 ซ.กาหลง 9 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : teco69730@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
9. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
10. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นายเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นายณัฐพล แก้วเกิด
13. นายขจรวิทย์ มูลดา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 310 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นันทนา วิลล่า (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15287 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 ส.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ สยามวิว โฮเทล (Siam View Hotel) 15237 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 ก.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ Sunter Hotel (ซันเตอร์ โฮเทล) 15261 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ อุไรวรรณ นารา 15252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
5 โครงการ ซันสมายรีสอร์ท (Sun Smile Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 15262 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 มิ.ย. 2564 อื่นๆ
6 โครงการ SHINETER CONDO 15246 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการ เอส พัทยา (S Pattaya) 15256 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
01 เม.ย. 2564 อื่นๆ
8 โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค 14904 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
23 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ ภัสสรวิลล์ 14914 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
10 โครงการ Hawin Apartmenht 14887 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
11 โครงการ โรงแรม ภาณุภณ 14680 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ อะเดลฟี่ พัทยา (Adelphi Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14683 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) 14642 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ VK Golden Bay 14740 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ก.ค. 2563 อื่นๆ
15 โครงการ โกลด์เด้น พาเลซ 14449 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต 14456 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ อพาร์ทเม้นต์ร่มเย็น 14380 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL) 14619 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2563 เปิดดำเนินการ 1/2564
19 โครงการ โรงแรมไท้เป่าหลง ของบริษัท ไท้เป่าหลง กรุ๊ป จำกัด 14882 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 มี.ค. 2563 อื่นๆ
20 โครงการ Pattaya New Image (พัทยา นิว อิมเมจ) 14275 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 16 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>