แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 เม.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 17 เม.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 128
 
ที่อยู่ : 2 ซ.เรวดี 39 ถ.- ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 020666895
โทรสาร : 020666815
อีเมล : tathata.envi@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tathata-environment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. ธีรยุทธ นิ่มนวล
2. ภาณุวุฒิ เสนะวงศ์
3. นางสาวปุญญานิช บริเวธานันท์
4. นางสาวศรินรัตน์ วังสาร
5. นันทวดี วีระพันธ์
6. นางสาวเบญญาภา แกล้วกล้า
7. ณัฐฌา พลเยี่ยม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C D) และลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร A B) 15061 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 มี.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ The Sukhumvit 49 (เดอะ สุขุมวิท 49) 14996 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ ศรีบูรพา 14960 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ม.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการ Niche Mono Mega Space Bangna Phase 3 (นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา เฟส 3) 14819 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
12 ต.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ The prince residence (เดอะปริ้น เรสซิเด้นซ์) ของบริษัท กิจพัฒนาทรัพย์ จำกัด 14753 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
06 ต.ค. 2563 อื่นๆ
6 โครงการโอเชี่ยน ฮอริซอน บีซฟร้อน คอนโด พัทยา (OCEAN HORIZON BEACHFRONT CONDO PATTAYA) 14736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ค. 2563 อื่นๆ
7 โครงการ อาคารสำนักงานแพลนบี (Plan B) 14197 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563