แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 6/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 124
 
ที่อยู่ : 68/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 063-3954995
อีเมล : vse.consultant@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววีรินท์ พีรธำรงค์สิน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์
2. นางสาววันทนีย์ ศรีจันทร์
3. นางสาวนิภาพร คูลิ้นฟ้า
4. นางสาวสุกัญญา หมั่นธัม
5. นางสาวธนินท์ธร จันทรอำไพวงศ์
6. นางสาวเกศแก้ว ปานสมุทร์
7. ประทุมทิพย์ โกมุติบาล
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา (Nue Noble Centre Bangna) 15243 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ค. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น 14966 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
20 ม.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ ปัญญ์ (PUNN) 14913 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ธ.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14813 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
26 ต.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี 14658 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา 14464 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ สุขุมวิท ฮิลส์ 14467 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีอ่อนนุช 14463 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 14466 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) 14318 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี 14205 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563