แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ม.ค. 2564
หมดอายุวันที่ 24 ม.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 123
 
ที่อยู่ : 215/15 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-007-7313/091-776-9507
โทรสาร : 002-007-7313
อีเมล : gpconsult2019@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นายอรรถพล จิตต์ภักดี
2. นางสาวสุราวัน สุวรรณมณี
3. นางสาวสุธาสินี จิตต์ภักดี
4. นางสาวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์
5. นายเอกภพ เด่นดวง
6. นางสาวกัญญาณัฐ นาเจริญ
7. นางสาวสิริยากร ดาลัย
8. นางสาววรรณกานต์ โพธานนท์
9. นางสาวชลาลัย ออประเสริฐสอน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 15 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ONEDER KASET (วันเดอร์ เกษตร) 14970 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 14874 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ธ.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ) 14803 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ต.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ THE ORIGIN RATCHADA-LADPRAO (ดิ ออริจิ้น รัชดา-ลาดพร้าว) ของบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด 14827 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ โรงแรมนิทรา 14427 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) 14429 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครการ BLUE 105 (บูล 105) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 14247 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการดีคอนโด รามคำแหง 40 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 14337 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
9 โครงการพาร์ค ออริจิ้น จุฬา - สามย่าน ( PARK ORIGIN CHULA - SAMYAN) ของบริษัท พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 จำกัด 14168 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ 14515 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ธ.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2563
11 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) 13709 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
12 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) 13710 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 3/2564
13 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา 13850 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 13820 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
15 โครงการ เคียงทะเล รีสอร์ท ของบริษัท เคียงทะเลรีสอร์ท จำกัด 13795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
16 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ