แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 10 เมษายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 15 มี.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 14 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 105
 
ที่อยู่ : 47/319 อาคารไคตัค ชั้น 5 ห้อง K005050 ซ.- ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 020600101
โทรสาร : 020003425
อีเมล : siamenvi2014@gmail.com
เว็บไซต์ : http://siamenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายธีรวีร์ ปาติปา
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายนฤพล ศรีตระกูล
2. นายสายันต์ อนันเต่า
3. นางสาวสุพัฒนา บุญสืบชาติ
4. นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม
5. นางสาวศรัณย์พร ดาน้อย
6. นายณัฐพล หิมะเจริญ
7. นายสันติพงศ์ จันทร์เจริญ
8. นางสาวกิริยา สิมพลา
9. นางสาวสุดารัตน์ แสนใจวุฒิ
10. นางสาววรกาย อุส่าห์
11. นายศราวุธ สุพรมอินทร์
12. นายปกรณ์ โชชัญยะ
13. นางสาวอริยา สุขวัฒนาชัยกูล
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้