แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 31/2558
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 27 พ.ย. 2558
หมดอายุวันที่ 26 พ.ย. 2561
เลขทะเบียน นิติ 10
 
ที่อยู่ : 196/10-12 ซ.ซอยประดิพัทธ์ 14 ถ.ถนนประดิพัทธ์ ต.ถนนพญาไท อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-8899ต่อ612 และ 086-888-5026
อีเมล : sts.envi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.sts.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสุวัชร์ บัวแย้ม
2. นายวสันต์ วัฒนะรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน คือ
1. นายภูมินทร์ ทรงไพบูลย์
2. นายสราวุธ สังงาม
3. นางสาวจันทิมา จรัสกุล
4. นางสาวกนกทัศน์ ยลปราโมทย์
5. นางสาวอุษา สุขประเสริฐ
6. ชาตรี เสกรัมย์
7. นายชัชชัย อภินันทิตยา
8. นายแผด ศรีลาชัย
9. นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
10. นายธนากร รัตนพันธุ์
11. นายรัตนะ ดอกแย้ม
12. กมลลักษณ์ มูลศรี
13. อุไรวรรณ ปะตินัดตัง
14. ณัฐพล ศรีสุโน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 104 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) 9110 คมนาคม
สงขลา
20 เม.ย. 2558 อื่นๆ
2 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (ปากตะโก จังหวัดชุมพร) ของกรมเจ้าท่า 7785 คมนาคม
ชุมพร
12 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
3 โครงการบางกอกอะพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำกัด 11923 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
4 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ของกรมเจ้าท่า 7387 คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
07 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
5 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ของกรมธนารักษ์ 15131 คมนาคม
ภูเก็ต
26 ก.ย. 2556 อื่นๆ
6 โครงการถมทะเลเพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจรท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของ กรมธนารักษ์ 7114 คมนาคม
สงขลา
24 มิ.ย. 2556 อื่นๆ
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 6742 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบูรณ์
12 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 6351 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
19 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการไทวัสดุ สาขาชะอำ ของบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด 5479 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
05 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 5999 คมนาคม
พังงา
25 มี.ค. 2554 อื่นๆ
11 โครงการวีว่า การ์เด้น สุขุมวิท ของบริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด 3776 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2552 อื่นๆ
12 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน 144 ห้อง (บ้านพักพนักงานภูเก็ต) 3879 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มี.ค. 2552 เปิดดำเนินการ
13 โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3911 คมนาคม
สมุทรสาคร
18 ก.พ. 2552 อื่นๆ
14 โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมสูง 38 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ซอยสุขุมวิท 24 ของบริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด 3531 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 2551 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563
15 โครงการคลู เฮ้าส์ ของบริษัท ไดมอนด์ รัชดา จำกัด 3477 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ส.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ โรงแรมเฌอ ของบริษัท จิสประพัจน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3451 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
28 ก.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ ซิตี้ พลัส ของบริษัท ซิตี้พลัสเรียลเอสเตท จำกัด 3392 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 มิ.ย. 2551 อื่นๆ
18 โครงการไดมอนด์ รัชดา ของบริษัท ไดมอนด์ รัชดา จำกัด 3398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ Homeworks สาขาภูเก็ต 3227 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 ธ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ
20 โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขุมวิท 81 ของบริษัท สวนวิจิตร จำกัด 3105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ส.ค. 2550 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>