แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มิถุนายน 2564

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000036612

ที่อยู่ - ซอย - ถนน ติวานนท์
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ บางเสาธง

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ 021937999

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ http://www.hss.moph.go.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 83 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
26 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6765
2 โครงการ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
29 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 6670
3 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ส่วนขยาย)โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย "หลวงพ่อแช่ 100ปี วชิระภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 5445
4 โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
พิจิตร
28 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 6401
5 โครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
เชียงใหม่
20 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 6393
6 โครงการ โรงพยบาลนครินทร์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครศรีธรรมราช
24 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 5969
7 โครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) และอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ 5211
8 โครงการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ชลบุรี
05 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ 2/2563 5836
9 โครงการ โรงพยาบาลป.แพทย์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
27 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5776
10 โครงการโรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ภูเก็ต
29 ต.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 4029
11 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
19 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 4191
12 โครงการสถานพยาบาลศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม ส่วนขยายของโรงพยาบาลศาลายา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครปฐม
18 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 3749
13 โรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตาก
13 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 3748
14 โครงการ โรงพยาบาลสุขุมวิท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 3899
15 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ประจวบคีรีขันธ์
12 ต.ค. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 3939
16 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 5202
17 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 3900
18 โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ พัทยา ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 ม.ค. 2552 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 3902
19 โครงการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ส่วนขยาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
นครสวรรค์
25 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4782
20 โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
สมุทรปราการ
17 เม.ย. 2551 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารักษ์) (1/2555) 0/0 3327

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>