สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1191
บริษัท น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1192
บริษัท ศุภาลัย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1193
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1194
บริษัท ยุพาศิลาทอง จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1195
บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1197
นายสาธิต โชคสกุลวัฒนา
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1198
นายสว่าง รัตน์นราทร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1199
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
14 พ.ค. 2562
-
1200
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1201
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ธชากร คอนสตรัคชั่น
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1203
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกูล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1204
บริษัท แร่สยามสากล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1205
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินคุณอนันต์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1207
บริษัท ไดมอนด์ คลิฟ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1208
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1209
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1211
บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1213
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1214
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1215
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1216
บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1217
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1218
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกมลประนอมบริการ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1219
บริษัท ซี.แอนด์.ซี. แพร่สหกิจ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1220
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1221
บริษัท ยูเนียนพาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
-
พลังงาน
-
-
-
1222
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1223
บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1224
บริษัท สหกิจภักดี จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
26 มิ.ย. 2562
-
1225
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน (1993) จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1226
บริษัท หินลาด จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1227
บริษัท ไทยโป จำกัด
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1228
บริษัท สหศิลาเลย จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1229
บริษัท บี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1230
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1231
บริษัท พระราม 3 แลนด์ จำกัด
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1232
กรมท่าอากาศยาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
คมนาคม
-
-
-
1233
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลามาลัย
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1234
บริษัท สุดมิน จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1235
บริษัท บี เอช พี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1236
บริษัท โรงโม่หินศิลาทอง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1237
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1238
บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1239
นิติบุคคลอาคารชุด ดุลิยาพาวิลเลี่ยน อาคารเอและบี
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1240
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวศุภกิจ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [24]  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511