สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1090
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1091
นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1092
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1093
บริษัท หาดทอง (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1094
บริษัท ศรีราชาเพลซ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1095
บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1096
บริษัท แหลมฉบังเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1097
บริษัท โรงโม่หินชัยพัฒน์ จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สารบรรณ กพส. ได้รับเอกสาร Monitor แล้วรอมอบหมายกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
29 มิ.ย. 2561
ลงรับเรียบร้อยแล้ว รับภายนอกเลขที่11572 ลงรับวันที่ 29 มิ.ย. 2561,เวลา10:11
1098
บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
คมนาคม
-
-
-
1100
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1101
นายอำพล จารุโกศล
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1102
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1103
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาคำคอนสตรัคชั่น
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
04 ก.ย. 2562
-
1105
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1106
บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1107
บริษัท บัวทองธานี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1108
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาพิชัย
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
04 ก.ย. 2562
-
1109
บริษัท สุรัตน์การศิลา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1110
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทอง ทุ่งสง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1111
บริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1112
บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1113
บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1114
บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮมวิลเล็จ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1115
บริษัท เมืองแก้วมณี จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1116
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1117
บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1118
บริษัท มนธนา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1119
บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1120
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1121
นางพวงพิศ อินพรวิจิตร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1122
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1123
นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1124
บริษัท ยิ่งรวยธานี จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1125
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
-
-
-
1126
บริษัท พี แอนด์ เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ (1994) จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1127
บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1128
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1129
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1130
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1131
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1132
บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลังงาน
-
-
-
1133
บริษัท ฉัตรฟ้า จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1134
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1135
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
-
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1136
บริษัท จิตรณรงค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1137
บริษัท โนวา สตีล จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1138
บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1139
โรงพยาบาลชุมพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22]  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511