แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 921
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/2203
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ -
ประเภทโครงการ โรงกลั่นน้ำมัน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 210 ซ.สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก พระโขนง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-42(1)-8/51
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-49-1/31
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-47/52
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/2203 - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 7 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน 17 มี.ค. 2558 ทส 1009.9/3286
ที่อยู่ 210 ซอย สุขุมวิท 64 ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
10077
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 6 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ม.ค. 2557 ทส 1009.9/467
ที่อยู่ เลขที่ 210 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก พระโขนง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
7606
3 โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 5) (โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน - ทส 1009.9/956
ที่อยู่ แขวงบางจาก พระโขนง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
5627
4 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสาธารณูปโภค บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี -
ที่อยู่ เขตพระโขนง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
4535
5 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสาธารณูปโภค บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 18 ม.ค. 2551 ทส 1009.3/520
ที่อยู่ ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก สุขุมวิท ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
3247
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 ธ.ค. 2549 ทส 1009/7882
ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 64 ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
2836
7 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 พ.ค. 2548 ทส 1009/9143
ที่อยู่ แขวงบางจาก พระโขนง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
2584
8 โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน 24 ธ.ค. 2535 วว 0804/6261
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
265