แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคภายในสถานีควบคุมก๊าซ BVW7 ครั้งที่ 1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7672
ชื่อโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคภายในสถานีควบคุมก๊าซ BVW7 ครั้งที่ 1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.7/14486
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ธ.ค. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.1017 99.11921099999995
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ