แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการขออนุญาตขยายโรงงานหล่อเหล็ก

ลำดับโครงการ 397
ชื่อโครงการ โครงการขออนุญาตขยายโรงงานหล่อเหล็ก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/10294
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 พ.ย. 2536
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลบ้านครัว บ้านหมอ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.57644 100.76720999999998
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-59-1/21สบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก (ครั้งที่ 2) บริษัท นวโลหะไทย จำกัด อุตสาหกรรม 20 มิ.ย. 2562 ทส 1010.3/8596
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
13390
2 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก บริษัท นวโลหะไทย จำกัด อุตสาหกรรม 05 ม.ค. 2555 ทส 1009.3/34
ที่อยู่ 1 ม.9 ถ.พัฒน์พงศ์ ต.บ้านครัว บ้านหมอ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
6530
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก บริษัท นวโลหะไทย จำกัด อุตสาหกรรม 11 ธ.ค. 2552 ทส 1009.3/9590
ที่อยู่ ตำบลบ้านครัว บ้านหมอ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
4120
4 โครงการขยายโรงงานหล่อเหล็ก ครั้งที่ 9 บริษัท นวโลหะไทย จำกัด อุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2542 วว 0804/952
ที่อยู่ ตำบลบ้านครัว บ้านหม้อ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
1302