แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขุมวิท 81

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3105
ชื่อโครงการ โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขุมวิท 81
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/6815
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ส.ค. 2550
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ซ.สุขุมวิท 81 แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009/6815 - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขุมวิท 81 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชั้น ซ.สุขุมวิท 81 (ข้อชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชั้น ซ.สุขุมวิท 81 - รายงานฉบับสมบูรณ์