แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1753
ชื่อโครงการ โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/11057
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ก.ย. 2544
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.สะกอม จะนะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/11057 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงาน Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย (ครั้งที่ 3) บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 05 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/6042
ที่อยู่ 181 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
14354
2 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย (ครั้งที่ 2) บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 26 ส.ค. 2558 ทส 1009.9/10239
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
12724
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 ก.ย. 2553 ทส. 1009.9/6375
ที่อยู่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
4569