แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง (ส่วนขยายครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง
เลขที่อ้างอิงโครงการ 14639
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/11046
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ส.ค. 2563
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 24 ธ.ค. 2561 ทส 1010.3/17585
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
12865