แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (ส่วนขยาย)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เลขที่อ้างอิงโครงการ 12769
ชื่อโครงการ โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16886
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี บริษัท วัฒนเวช จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 มี.ค. 2550 ทส 1009/2042
ที่อยู่ ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
2956