แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง

ลำดับโครงการ 11898
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/3183
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1 _โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่2_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่3_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่4_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่5_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่6_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)