FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการเกี่ยวกับ Monitor

  เป็นโครงการ

  รอบ

  ถึง

  ประเภทโครงการ

  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,263 ฉบับ จาก 9,263 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,330 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,330 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4119
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14292
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์นิดพิเศษ (ครั้งที่ ๒) อุตสาหกรรม 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4091
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14288
  3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ ๒)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4093
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14293
  4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (ครั้งที่ ๑) พลังงาน 24 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3997
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
  เปิดดำเนินการ 14291
  5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2
  พลังงาน 17 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3602
  ที่อยู่ เลขที่ 700/696 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  เปิดดำเนินการ 14289
  6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โครงการระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด พลังงาน 10 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3239
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
  เปิดดำเนินการ 14290
  7 โครงการ เดอะ เพอริด็อท (THE PeRIDOT) (ส่วนขยาย และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2623
  ที่อยู่ - ซอย 2 ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14274
  8 โครงการ Pattaya New Image (พัทยา นิว อิมเมจ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2626
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จอมเทียนสาย 1 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14275
  9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการหน่วยกำจัดสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 25 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2472
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  เปิดดำเนินการ 14230
  10 โครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2542
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 59 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14273
  11 โครงการ The Extro Phayathai-Rangnam (ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2452
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รางน้ำ ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14276
  12 โครการ BLUE 105 (บูล 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2364
  ที่อยู่ - ซอย ลาซาล 57 ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล บางนาใต้ อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14247
  13 โครงการ A LAND CONDO ไทรน้อย-เวสเกต (เอแลนด์ คอนโด ไทรน้อย-เวสเกต) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2313
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14245
  14 โครงการ ARTi Sukhumvit 71 (อาทิ สุขุมวิท 71) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2318
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14246
  15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 พลังงาน 19 ก.พ. 2563 ทส 1010.7/2247
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14272
  16 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม. 0-000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม. 123+430) - กม. 2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก. 3217) คมนาคม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.4/2226
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14241
  17 โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2200
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14254
  18 โครงการอาคารชุด Sanctury (แซงชัวรี่) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2223
  ที่อยู่ - ซอย แสงจันทร์-รูเบีย ถนน สุขุมวิท 40 ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14258
  19 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ อุตสาหกรรม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2204
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หลักฟ้า อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14261
  20 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2173
  ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14262
  21 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2561 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.พ. 2563 ทส 1010.2/2161
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล อ่างหิน อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14260
  22 โครงการโรมแรม วัน สุขุมวิท 59 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2025
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14255
  23 โครงการอาคารชุด ดิ แอดเดรส สยาม-ราชเทวี (The Address Siam-Ratchathewi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2028
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี ตำบล ถนนเพชรบุรี อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14259
  24 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.7/1975
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองขลุง อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14244
  25 Modiz Collection Bang Pho (โมดิช คอลเลคชั่น บางโพ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1923
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14248
  26 โครงการ ชะอำ-อีโค่ แคมป์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1944
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน คันกั้นน้ำเค็ม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14250
  27 โครงการ พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1875
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14253
  28 โครงการ เซล สุขุมวิท 105 (Zelle Sukhumvit 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1947
  ที่อยู่ - ซอย ลาซาล 12 ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล - อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14257
  29 โครงการ จัดตั้งศูนย์สัมมนาพร้อมที่พักหัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1765
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14249
  30 โครงการ เดอะ เจ้าพระยา แบงค็อก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1814
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14252
  31 โครงการ Chiangmai One อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1695
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14229
  32 โครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1640
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อรุณอมรินทร์ ตำบล บางยี่ขัน อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14251
  33 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) คมนาคม 04 ก.พ. 2563 ทส 1010.4/1535
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14242
  34 โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1529
  ที่อยู่ เลขที่ 28/2 ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บ้านช่างหล่อ อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14256
  35 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ครั้งที่ ๓)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท
  อุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2563 ทส 1010.8/974
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14283
  36 โครงการ QUINTARA SUKHUMVIT 52 (เควินทารา สุขุมวิท 52) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/922
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 52 ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14210
  37 โครงการ โรงแรม Grand Bangkok Rama 8 (อาคารส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/885
  ที่อยู่ 78 ซอย - ถนน ประชาธิป ตำบล บ้านพานถม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14209
  38 โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/801
  ที่อยู่ - ซอย สวนมะลิ ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14206
  39 โครงการ The Tree Sukhumvit Rama 4 (เดอะ ทรี สุขุมวิท-พระราม 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/815
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 4 ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14207
  40 โครงการ THE LUCIANO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/817.1
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพประสิทธ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14208
  41 โครงการ โรงแรมอีสต์ จอมเทียน ฮอลิเดย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/755
  ที่อยู่ - ซอย นาจอมเทียน 2 ถนน นาจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14204
  42 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/769
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14205
  43 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/699
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท ภก.4018 ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14201
  44 โครงการ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ในหาน (NOVOTEL PHUKET NAIHARN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/708
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14202
  45 โครงการอาคารชุด สกายพาร์ค (Skypark) (เพื่อการค้า) เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/712
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14203
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก (ส่วนขยาย 2) ครั้งที่ 1
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการขยายโรงงานครั้งที่ 1
  อุตสาหกรรม 16 ม.ค. 2563 ทส 1010.3/677
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
  เปิดดำเนินการ 14281
  47 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ ๒) อุตสาหกรรม 13 ม.ค. 2563 ทส 1010.3/542
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
  เปิดดำเนินการ 14287
  48 Sabai Inn Hotel (โรงแรมสบาย อินน์) (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/446
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13174
  49 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดา-ท่าพระ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/417
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล วัดท่าพระ อำเภอ บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14198
  50 โครงการ วีซี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/434
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14199

  หน้าที่ 1 จาก 186 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>