แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการเกี่ยวกับ Monitor

  เป็นโครงการ

  รอบ

  ถึง

  ประเภทโครงการ

  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,027 ฉบับ จาก 9,027 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,176 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,176 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 30 ต.ค. 2562 ทส 1010.6/13589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13848
  2 โครงการ เอกธารา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14056
  ที่อยู่ - ซอย บุญสัมพันธ์ 14 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13841
  3 โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13524
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13865
  4 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13448
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13845
  5 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13188
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13863
  6 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13193
  ที่อยู่ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13864
  7 โครงการ NITI Apartment อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13165
  ที่อยู่ - ซอย หนองใหญ่ 8 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13844
  8 โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13143
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13861
  9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13183.1
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 54 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13862
  10 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13765
  11 โครงการ เอส เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13860
  12 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12947
  ที่อยู่ ตำบลหาดขาม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13846
  13 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12950
  ที่อยู่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดช ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13847
  14 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโพลีโพรพิลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12927
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13867
  15 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13133
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13843
  16 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12858
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13858
  17 โครงการ โรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เอส 68 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12862
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13859
  18 โครงการ โรงงานแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12762
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13866
  19 โครงการอาคารชุด เดอะ มาริน ภูเก็ต (THE MARIN PHUKET) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12498
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13856
  20 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12527
  ที่อยู่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 3 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13709
  21 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12546
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13710
  22 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12210
  ที่อยู่ - ซอย เอราวัณ ถนน ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ตำบล บางขุนศรี อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13852
  23 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12228
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13853
  24 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12149
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13851
  25 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12099
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระภูเก็ตแก้ว (กระทู้-สามกอง) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13849
  26 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12102
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13850
  27 โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไวน์
  อุตสาหกรรม 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12093
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13868
  28 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพรัตน ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13830
  29 โครงการ เซล รัชดา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11870
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบล วงศ์สว่าง อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13831
  30 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท (JW Marriott Khao Lak Family Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/12003
  ที่อยู่ บริเวณหมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13780
  31 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11795
  ที่อยู่ - ซอย หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13827
  32 โครงการ โรงแรม La Rosa อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11798
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13828
  33 โครงการ Altitude Symphony Charoen Krung (อัลติจูด ซิมโฟนี เจริญกรุง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11833
  ที่อยู่ - ซอย จันทร์ 44 ถนน - ตำบล วัดพระยาไกร อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13829
  34 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 ส.ค. 2562 ทส 1010.2/11802
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13832
  35 โครงการ โรงแรม แคสซัวรีนา ซอร์ส (Casuarina Shores) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11765
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย เชิงทะเล 14 ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13826
  36 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11708
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13744
  37 โครงการอาคารชุด อัครา คอลเลคชัน ลายัน บูติค พูล วิลลาส์ (Akra Collection Layan Boutique Pool Villas) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11698
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย ลายัน 9 ถนน ถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านลายัน-บ้านในทอน) ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13745
  38 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11701
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13746
  39 โครงการ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11667
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13824
  40 โครงการ อาคารชุดเพื่อการค้า กะรน 91 (KARON NINETY ONE) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11677
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13825
  41 โครงการโรงงานผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด อุตสาหกรรม 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11689
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13840
  42 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 พลังงาน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.7/11657
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13842
  43 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก สวีท (JW Marriott Khao Lak Suites) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11679
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82190
  - 13643
  44 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11664
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13742
  45 โครงการ โรงแรม เขาหลัก วนาบุรี รีสอร์ท (KHAOLAK WANABUREE RESORT) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11683
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย ถนนเพชรเกษม (4) ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13743
  46 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล คอนโด สุรินทร์ บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11651
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3ภ ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13821
  47 โครงการ โรงแรม Four peaks hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11651
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13822
  48 โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11661
  ที่อยู่ ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) ซอย - ถนน - ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13823
  49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรม 26 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11606
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13839
  50 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 23 ส.ค. 2562 ทส 1010.8/11501
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13835

  หน้าที่ 1 จาก 181 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>