จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา    อุตสาหกรรม    มีจำนวน  835  รายการ จากทั้งหมด  6935 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ ทุ่งสง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด อุตสาหกรรม 11-02-2557 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด    จังหวัด 
2 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด อุตสาหกรรม 07-02-2557 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
3 โครงการอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 07-02-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
4 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ครั้งที่ 4
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 26-10-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม. ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
5 โครงการผลิตโพอีเอสเตอร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 22-10-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
6 โครงการ ผลิต Polyethylene Terephthate (PET) (ส่วนขยายครั้งที่ 2)
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด อุตสาหกรรม 14-10-2556 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 02-10-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด    จังหวัด อยุธยา
8 โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเอมีน ครั้งที่ 1 ของบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด อุตสาหกรรม 28-08-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1)
อุตสาหกรรม 21-08-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดระยองและชลบุรี ปลวกแดงและศรีราชา จังหวัด ระยอง
10 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก (ส่วนขยาย)
อุตสาหกรรม 20-08-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 99/9 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
11 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 09-08-2556 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด นิมคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
12 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้ำตาล
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด อุตสาหกรรม 06-08-2556 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลสำราญ สามชัย จังหวัด กาฬสินธ์
13 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 21-07-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด หน่วยที่ 2 ของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)ตั้งอยู่เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอ แอล เทศบาลเมืองมาบตาพุต  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
14 โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 4 ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 12-07-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
15 โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 02-07-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด 105/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิดไฮโดรคาร์บอนเรซิน ครั้งที่ 1
บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม 07-06-2556 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 3 ซอย จี 14 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาตาบุด) ตำบลห้วยโป่ง  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
17 โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 25-04-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
18 โครงการโรงงานผลิตลูกบดซีเมนต์ของบริษทั มากอตโต จำกัด
บริษัท มากอตโต จำกัด อุตสาหกรรม 18-04-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ม.5 ต.หัวปลวก  อ.เสาไห้ จังหวัด สระบุรี
19 โครงการผลิตลูกบดซีเมนต์ ของบริษัท มากอตโต จำกัด
บริษัท มากอตโต จำกัด อุตสาหกรรม 18-04-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ม.5 ต.หัวปลวก  อ.เสาไห้ จังหวัด สระบุรี
20 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยางยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 11-04-2556 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
21 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม)
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 04-04-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.บ้านหว้า  อ.บางปะอิน จังหวัด อยุธยา
22 โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด อุตสาหกรรม 29-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
23 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด อุตสาหกรรม 28-03-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
24 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1-8 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 28-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด อ.เมืองชลบุรี และ อ.พานทอง  อ.เมืองชลบุรี และ อ.พานทอง จังหวัด ชลบุรี
25 โครงการผลิตคาร์บอนแบล็ค ครั้งที่ 2 ของบริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 11-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เขตประกอบอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
26 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลทรายพิษณุโลก จำกัด
บริษัท น้ำตาลทรายพิษณุโลก จำกัด อุตสาหกรรม 11-03-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.หัวนา  อ.เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี
27 โครงการโรงงานซิลิคอนเมทอลและซิลิคอนคาร์ไบด์ ของบริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 05-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.ห้วยกะเจา  อ.ห้วยกระเจา  จังหวัด กาญจนบุรี
28 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 26-02-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.บ้านป่า  อ.แก่งคอย จังหวัด สระบุรี
29 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ครั้งที่ 2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 21-02-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.แพรกษา และ ต.บางปูใหม่  อ.เมือง จังหวัด สมุทรปราการ
30 โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ของบริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด
บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด อุตสาหกรรม 08-02-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร   อ.ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
31 โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 3 ของบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด อุตสาหกรรม 07-02-2556 บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  อ.เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง
32 โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) อุตสาหกรรม 28-01-2556 บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.8 บ้านบ่อเพลา ต.กกแรด   อ.กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย
33 โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) อุตสาหกรรม 18-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง
34 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล ครั้งที่ 1 ของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรม 18-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  อ.บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
35 รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ครั้งที่ 1
บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด อุตสาหกรรม 11-01-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
36 โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้น (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด อุตสาหกรรม 04-01-2556 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ต.เหมือง  อ.เมือง จังหวัด ชลบุรี
37 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน ของบริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด อุตสาหกรรม 03-01-2556 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ต.หนองโพรง   อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
38 โครงการส่วนขยายโรงงานตัดแผ่นเหล็กของบริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 14-12-2555 บริษัท คลีน เทคโนโลยี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร   อ.ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
39 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรม 13-12-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.เขาวง  อ.พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี
40 โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ(ส่วนขยายครั้งที่ 2)
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 30-11-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
41 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรม 27-11-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.บ้านครัว  บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
42 โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น(ครั้งที่ 2)ของ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จำกัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด อุตสาหกรรม 09-11-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
43 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่2) ของบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด อุตสาหกรรม 09-11-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
44 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นจำกัด อุตสาหกรรม 29-10-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
45 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล ครั้งที่ 6 ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทนอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตร 19-10-2555 บริษัท เทสโก้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตามพุด) อำเภอเมืองระยอง  จังหวัด ระยอง
46 โครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลภูเขียว
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด อุตสาหกรรม 18-10-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 ม.10 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด  ภูเขียว จังหวัด 
47 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) ครั้งที่ 2 ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัส เตรียล ปาร์ค จำกัด
บริษัท ปิ่นทอง อินดัส เตรียล ปาร์ค จำกัด อุตสาหกรรม 10-10-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา   จังหวัด ชลบุรี
48 โครงการโรงงานตัดเหล็กของบริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ยกเลิกการเป็นประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA )
บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 08-10-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 8 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง   จังหวัด ชลบุรี
49 โครงการโรงงานผลิตเส้นใยอะครีลิค (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 ) ของบริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตร 08-10-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 54 หมู่ที่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย  จังหวัด สระบุรี
50 โครงการโรงงานผลิตสารบิสฟีนอล เอ (ครั้งที่ 2 ) ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตร 08-10-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตามพุด) อำเภอเมืองระยอง  จังหวัด ระยอง

 << 1 2 3 4 5 6 7 ...14 15 16 17  >>

 

TRECON