จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา     มีจำนวน  7090  รายการ จากทั้งหมด  7090 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่3)
บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
3 โครงการคลองประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ฉบับผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ)
กรมชนประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 18-06-2557 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลพนางตุง  ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
4 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด พลังงาน 12-06-2557 บริษัท ซีคอท จำกัด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองแซง จังหวัด สระบุรี
5 โครงการ คุณเอกอพาร์ทเม้นท์
นายสุชาติ ทองรักษ์ ปิโตรเลียม 05-06-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยสาธารณะที่แยกจากซอยเทพประสิทธิ์ 8 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
6 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ปิโตรเลียม 23-05-2557 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด พื้นที่แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43    จังหวัด เพชรบูรณ์
7 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ ของบริษัท ไมน์เค็ม จำกัด คำขอประทานที่ 5/2555
บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด เหมืองแร่ 19-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
8 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงวิธีก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP70+250-71+250)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 15-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.หนองเสือ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 11/2555 ร่วมวางแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 33284/15927
บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด เหมืองแร่ 15-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
10 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม Blue Bay View @ Chalong
บริษัท เดอะ เนเจอร์ บลู จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-05-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซอยตาเอียด ตำบลฉลอง เมือง จังหวัด ภูเก็ต
11 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานที่ 3/2552
บริษัท ไพศาลีพารวย สตีล จำกัด เหมืองแร่ 14-05-2557 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลวังข่อย  ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
12 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 08-05-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ หนองแค จังหวัด สระบุรี
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด พลังงาน 07-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
14 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-05-2557 มหาวิทยาลัยมหิดล 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด เมือง จังหวัด เชียงราย
15 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 1
บริษัท บางกอกโคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด พลังงาน 01-05-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด เมือง จังหวัด ระยอง
16 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
17 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
18 โครงการโรงผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 1 ของบริษัทโพลีน เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลทับกวาง และตำบลมิตรภาพ มวกเล็ก จังหวัด สระบุรี
19 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
20 โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำห้วยบางทรายบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา)
กรมทางหลวงชนบท พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 08-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ตำบลกกตูม ดงแดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
21 โครงการ พิชัย เรสสิเด้นท์ (Pichai Resdences)
นายณราวุฒิ สุทธิธำรงสวัสดิ์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 04-04-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยสุขุมวิท-พัทยา 63 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
22 โครงการ Sonrisa
บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 31-03-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
23 โครงการ เดอะคิวบ์ รามคำแหง
บริษัท วีทูเอ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 31-03-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถนนรามคำแหง ซอย89/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 โครงการ สุภาพร อพาร์ทเม้นท์
สุภาพร พรมครบุรี 31-03-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
25 โครงการกัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส ราชบุรี
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-03-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี เมือง จังหวัด ราชบุรี
26 โครงการ 333 Riverside
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-03-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรด์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2555
บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จำกัด เหมืองแร่ 26-03-2557 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
28 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เหมืองแร่ 25-03-2557 บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
29 โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-03-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 โครงการ Holiday Inn & Suites Rayong City Centre
บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-03-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
31 โครงการ เจริญสินธานี เมืองใหม่
บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-03-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ถนนซอยวัดบ่อวิน- ยางเอน ต.บ่อวิน อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี บ่อวิน จังหวัด ชลบุรี
32 โครงการ T.W. Ocean Villa
บริษัท อาร์คอน ไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-03-2557 บริษัท วสาภัทร จำกัด ถ.พัทยา สาย 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
33 โครงการโรงพยาบาลดีบุก
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-03-2557 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแดนท์ จำกัด หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต เมือง จังหวัด ภูเก็ต
34 โครงการอาคารชุด Canapaya Residences
บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-03-2557 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
35 โครงการเหมืองแร่ทรายแก้วของห้างหุ้นส่วนจำกัด เซกากรวดทราย คำขอประทานบัตรที่ 1/2554
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซกา กรวดทราย เหมืองแร่ 18-03-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.11 ต.เซกา เซกา จังหวัด บึงกาฬ
36 โครงการเจริญสินธานีห้วยปราบ
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-03-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
37 โครงการ Voque Place
บริษัท โว๊ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-03-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซ.แบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ
38 โครงการ Thrive Complex
บริษัท ไธรฟว์คอมเพล็กซ์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-03-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
39 โครงการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรม 17-03-2557 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพารค์ ม.3 ต.มาบยางพร ปลวงแดง จังหวัด ระยอง
40 โครงการ SRI PANWA HOTEL
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-03-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4129 ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
41 โครงการ Royal Park Pattaya
บริษัท รอยัล พาร์ค พัทยา จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ถ.เพ็ชร ตระกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
42 โครงการ คอนโด ยู วิภา - ลาดพร้าว
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ถ.ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.  จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
43 โครงการ ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 รัชดา
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถ.จตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
44 โครงการ Fenix Tower
บริษัท ฟินิกซ์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ริมถ.สุขุมวิท (ระหว่างซอยสุขุมวิท 39 และ 41) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.  วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
45 โครงการบ้านเอื้ออาทรห้วยคุ้ม จ.อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ถ.ชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212)
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ม.5 บ้านห้วยคุ้ม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมือง จังหวัด อุบลราชธานี
46 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.นครราชสีมา (ปากช่อง 2)
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-03-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ม.2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
47 โครงการ The Energy Hua Hin - Cha Am The Golden Memory
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-03-2557 บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.เพชรเกษม (กม. ที่ 211+500) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
48 โครงการ ดิเอ็กเพรส 62 (The Express 62)
บริษัท เซเลบริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-03-2557 บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ซ.สุขุมวิท 62 แยก 3 ริมทางด่วน ถ. สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.  พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
49 โครงการ หอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-03-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซ.โพธิ์แก้ว แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
50 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางแสน
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-03-2557 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เมือง จังหวัด ชลบุรี

 << 1 2 3 4 5 6 7 ...139 140 141 142  >>

 

TRECON