จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา     มีจำนวน  7157  รายการ จากทั้งหมด  7157 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 โครงการ VILLA TANTAWAN RESORT & SPA
บริษัท ซานต้า ครูซ กรุ๊ป จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-07-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลลกมลา กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
2 โครงการ อรุณี อพาร์ทเม้นท์
นางสาวอรุณี พานิชภักดี โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-07-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
3 โครงการ ละออง อพาร์ทเม้นต์
นางละออง แย้มมีเชาว์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-07-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยกอไผ่ 14 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่3)
บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
5 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
6 โครงการคลองประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ฉบับผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ)
กรมชนประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 18-06-2557 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลพนางตุง  ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
7 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด พลังงาน 12-06-2557 บริษัท ซีคอท จำกัด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองแซง จังหวัด สระบุรี
8 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 09-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที 10 ตำบลโคกสะอาด  ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
9 โครงการ คุณเอกอพาร์ทเม้นท์
นายสุชาติ ทองรักษ์ ปิโตรเลียม 05-06-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยสาธารณะที่แยกจากซอยเทพประสิทธิ์ 8 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
10 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ปิโตรเลียม 23-05-2557 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด พื้นที่แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43    จังหวัด เพชรบูรณ์
11 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ ของบริษัท ไมน์เค็ม จำกัด คำขอประทานที่ 5/2555
บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด เหมืองแร่ 19-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
12 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงวิธีก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP70+250-71+250)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 15-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.หนองเสือ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
13 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 11/2555 ร่วมวางแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 33284/15927
บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด เหมืองแร่ 15-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
14 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม Blue Bay View @ Chalong
บริษัท เดอะ เนเจอร์ บลู จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-05-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซอยตาเอียด ตำบลฉลอง เมือง จังหวัด ภูเก็ต
15 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานที่ 3/2552
บริษัท ไพศาลีพารวย สตีล จำกัด เหมืองแร่ 14-05-2557 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลวังข่อย  ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
16 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 08-05-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ หนองแค จังหวัด สระบุรี
17 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด พลังงาน 07-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
18 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-05-2557 มหาวิทยาลัยมหิดล 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด เมือง จังหวัด เชียงราย
19 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 1
บริษัท บางกอกโคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด พลังงาน 01-05-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด เมือง จังหวัด ระยอง
20 โครงการ Liv @ 49
บริษัท ลักกี้ ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 30-04-2557 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.  วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (เดิมชื่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทย เอ็นเนอร์จี เจเนอเรเตอร์)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด (เดิมชื่อไทย เอ็นเนอร์จี เจเนอเรเตอร์ จำกัด ) พลังงาน 29-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี หนองแค จังหวัด สระบุรี
22 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ติวานนท์
บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 29-04-2557 บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ซ.ติวานนท์ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมือง จังหวัด นนทบุรี
23 โครงการ ริชพาร์ค ไทรม้า
บริษัท ริซี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-04-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
24 โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ ระยอง
บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-04-2557 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซ.นครระยอง 9 (ซอยโชคดี) ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมือง จังหวัด ระยอง
25 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จำกัดคำขอประทานบัตรที่ 1/2552
บริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จำกัด เหมืองแร่ 28-04-2557 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ม.7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง แกลง จังหวัด ระยอง
26 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (เดิมชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานพรหมบุรี)
บริษัท พลังงานพรหมบุรี(เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอล 2 จำกัด) พลังงาน 28-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
27 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
28 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตศิลา คำขอประทานบัตรที่ 22873/16057
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตศิลา เหมืองแร่ 23-04-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด ม.3 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อุตสาหกรรม 23-04-2557 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แก่งคอย จังหวัด สระบุรี
30 โครงการ กัลปพฤกษ์ แกรนด์ อุบลราชธานี
บริษัท ซี. พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ถ.ชยางกูร 40 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
31 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
32 โครงการ เดอะเทมโป แกรนด์ (สาธร - วุฒากาศ)
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 23-04-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
33 โครงการโรงผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 1 ของบริษัทโพลีน เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลทับกวาง และตำบลมิตรภาพ มวกเล็ก จังหวัด สระบุรี
34 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
35 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด พลังงาน 23-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
36 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-04-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
37 โครงการ Casa Haus
บริษัท ปริญญาและบุตร จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 22-04-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ถ.ลงหาดบางแสน ซอย12 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
38 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด พลังงาน 22-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร
39 โครงการ โรงพยาบาลศิครินทร์ (ส่วนขยาย)
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-04-2557 บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4/9 ม. 10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.  บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
40 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน 20-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
41 โครงการ Chateau in Town Sukhumvit 64/1
บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-04-2557 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถ.ซอยสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
42 โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ แอท เวียงเชียงใหม่
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-04-2557 บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 (5.ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
43 โครงการ B Campus
บริษัท 39 เอสเตท จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 11-04-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
44 โครงการ เดอะนิช โมโน รัชวิภา
บริษัท เสนนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 11-04-2557 บริษัท พาโนโรม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
45 โครงการ Chada
บริษัท ที เค ไดมอนด์ แลนด์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-04-2557 บริษัท ไฮโดรซิสเต็มส์ จำกัด ถ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
46 โครงการ ไซมิส โฮเทล (Siamese Hotel)
บริษัท ลอรีส จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-04-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
47 โครงการ โรงพยาบาลหทัยราษฎร์
บริษัท โรงพยาบาลหทัยราษฎร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-04-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
48 โครงการ Menam Residence (แม่น้ำเรสซิเด้นท์ - คอนโดมีเนียม)
บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-04-2557 บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
49 โครงการ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-04-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
50 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาว
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรม 10-04-2557 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

 << 1 2 3 4 5 6 7 ...141 142 143 144  >>

 

TRECON