จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา     มีจำนวน  7297  รายการ จากทั้งหมด  7297 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 โครงการ Circle S Sukhumvit 31
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-10-2557 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ 1 (โครงการติดตั้งหน่วยผสมก๊าซธรรมชาติ (Mixing Facility) ณ สถานีควบคุมก๊าซที่ RA 6 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 15-10-2557 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตำบลไทรน้อย ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี
3 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า DCAP ระยะที่ 2
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด พลังงาน 30-09-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
4 โครงการ สมเกียรติอพาร์ทเม้นท์
นายสมเกียรติ อิทธิสารรณชัย โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 12-09-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยเฉลิมพระเกียรติ 21/1 ตำบลหนองปรือ  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
5 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ตวิลล่า กะทู้ 3
บริษัท คนบ้านเรา จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 03-09-2557 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนกะทู้-สามกอง ตำบลกะทู้ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
6 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 12 เมกะวัตต์ บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 03-09-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลสำราญ  สามชัย จังหวัด กาฬสินธ์
7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พลังงาน 03-09-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
8 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 03-09-2557 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี
9 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด พลังงาน 02-09-2557 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี และ ตำบลถาวรวัฒนา  ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร
10 โครงการวิริยาพรรณ เพลส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยาพรรณ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 27-08-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ถนนสำนักงานที่ดิน ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
11 โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด พลังงาน 21-08-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ตำบลท่ามะกา ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
12 โครงการ Maestro 02
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 18-08-2557 บริษัท ไท -ไท วิศวกร จำกัด ซ.ร่วมฤดี 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 โครงการ Seamax Condominium
บริษัท ซีแมกซ์ คอนโดมิเนียม จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-08-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ถ.ชัยพฤกษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
14 โครงการ เจริญสินธานี มหาชัย
บริษัท เจริญสินธานี จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-08-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
15 โครงการ Sea Hill Condo
บริษัท เอเอ็ม เอสเตท จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-08-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
16 โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ คำขอประทานบัตรที่ 14-36/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรเลขที่ 20010-20012/15937 - 15939 , 20094/15940, 20189/15943 ,20190/15936,20191/15942, 20192/15941, 20144-20149/ 15916-15921 และประทานบัตรเลขที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแร่ 13-08-2557 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง
17 โครงการ เหมืองแร่ดีบุกและซีไลต์ ของบริษัท เชียงใหม่ทิน - ทังสเตน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2555 และคำขอประทานบัตรที่ 8/2552
บริษัท เชียงใหม่ทิน - ทังสเตน จำกัด เหมืองแร่ 13-08-2557 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่
18 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต PET Rasin ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปิโตรเลียม 13-08-2557 บริษัท ซีคอท จำกัด    จังหวัด 
19 โครงการ The Cube
บริษัท คาซ่า วิลล่า จอมเทียน จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-08-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ถ.พระตำหนัก ซ.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
20 โครงการ เดอะ วัน พลัส คอนโดมิเนียม
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ แอสเซท จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-08-2557 บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด ซ.หัวหมาก 20 (รามคำแหง 32 แยก 1) ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 08-08-2557 บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  เมือง จังหวัด นนทบุรี
22 โครงการ Rhythm Asok (ริธึ่ม อโศก)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 08-08-2557 บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ถ.อโศก - ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 โครงการ The Diplomat Sathorn
บริษัท เคพีเอ็น.กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-08-2557 บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 โครงการ Town sukhumvit 71
บริษัท เดอะทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-08-2557 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ซ.ปรีดีพนมยงค์ 42 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.  วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 โครงการ พิชัย อพารทเม้นต์
นายพิชัย ยิ้มศรวล โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 06-08-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยเทพประสิทธิ์2 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
26 โครงการ อิมเพเรี่ยม อพาร์ทเม้นท์
บริษัท อิมเพเรี่ยม จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 30-07-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพัทยาสาย 1 ซอยพัทยา 1 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
27 โครงการ พรทิพย์ อพาร์ทเม้นท์
นางพรทิพย์ แสงโพธิ์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 30-07-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
28 โครงการ VILLA TANTAWAN RESORT & SPA
บริษัท ซานต้า ครูซ กรุ๊ป จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-07-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลลกมลา กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
29 โครงการแบงค์พัน อพาร์ทเม้นต์
นายคริสโตเฟอร์ ฮอนส์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-07-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.เทพประสิทธิ์ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
30 โครงการ อรุณี อพาร์ทเม้นท์
นางสาวอรุณี พานิชภักดี โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-07-2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ  บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
31 โครงการ ละออง อพาร์ทเม้นต์
นางละออง แย้มมีเชาว์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-07-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยกอไผ่ 14 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
32 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า PP 5A ครั้งที่ 1
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด 01-07-2557 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลท่าตูม  ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
33 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่3)
บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
34 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
35 โครงการคลองประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ฉบับผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ)
กรมชนประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 18-06-2557 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลพนางตุง  ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
36 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด พลังงาน 12-06-2557 บริษัท ซีคอท จำกัด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองแซง จังหวัด สระบุรี
37 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 09-06-2557 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที 10 ตำบลโคกสะอาด  ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
38 โครงการ คุณเอกอพาร์ทเม้นท์
นายสุชาติ ทองรักษ์ ปิโตรเลียม 05-06-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซอยสาธารณะที่แยกจากซอยเทพประสิทธิ์ 8 ตำบลหนองปรือ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
39 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ปิโตรเลียม 23-05-2557 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด พื้นที่แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43    จังหวัด เพชรบูรณ์
40 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ ของบริษัท ไมน์เค็ม จำกัด คำขอประทานที่ 5/2555
บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด เหมืองแร่ 19-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
41 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงวิธีก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วง KP70+250-71+250)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 15-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.หนองเสือ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
42 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (ตะพง)
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-05-2557 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ทางหลวงหมายเลข 3 (กม.232-233) ตำบลตะพง เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
43 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 11/2555 ร่วมวางแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 33284/15927
บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด เหมืองแร่ 15-05-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
44 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม Blue Bay View @ Chalong
บริษัท เดอะ เนเจอร์ บลู จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 14-05-2557 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซอยตาเอียด ตำบลฉลอง เมือง จังหวัด ภูเก็ต
45 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานที่ 3/2552
บริษัท ไพศาลีพารวย สตีล จำกัด เหมืองแร่ 14-05-2557 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลวังข่อย  ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์
46 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 08-05-2557 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ หนองแค จังหวัด สระบุรี
47 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-05-2557 มหาวิทยาลัยมหิดล 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด เมือง จังหวัด เชียงราย
48 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด พลังงาน 07-05-2557 บริษัท เอ็นทิค จำกัด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
49 โครงการ ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46
บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 02-05-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซ.อ่อนนุช 46 ถ. อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
50 โครงการ The Art
บริษัท แซด.อี. จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 02-05-2557 บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ถ. พระตำหนัก ซ.5 ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

 << 1 2 3 4 5 6 7 ...143 144 145 146  >>

 

TRECON