จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา    พลังงาน    มีจำนวน  526  รายการ จากทั้งหมด  6935 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
51 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด พลังงาน 11-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ระยะที่ 6) ต.ดอนหัวฬ่อ  อ.เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
52 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด พลังงาน 11-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ระยะที่ 6) ต.ดอนหัวฬ่อ  อ.เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
53 โครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต เพื่อลดมลภาวะในเขตอุตสาหกรรม จ.อยุธยา และ จ.ปทุมธานี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 06-03-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน จังหวัด อยุธยา
54 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 22 เควี กฟจ.ลำปาง-บ้านกลาง-บ้านแม่ส้าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านดง จังหวัดลำปาง พลังงาน 06-02-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด และ บริษัท ไทยซิสเต็มเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง
55 โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้าง ส่วนขยายระยะที่ 3
บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด พลังงาน 18-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 109 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี
56 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด พลังงาน 11-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 612 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จังหวัด ชลบุรี
57 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด พลังงาน 11-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
58 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 20 เมกะวัตต์
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด พลังงาน 07-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.ไผ่ล้อม  อ.กระทุ่มแบน จังหวัด พิษณุโลก
59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน 28-12-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 14/2 ม.10 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา   อ.ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน 28-12-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
61 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอุทัยธานีไบโอเอเนอยี่
บริษัท อุทัยธานีไบโอ เอเนอยี่ จำกัด พลังงาน 20-12-2555 บริษัท เอิร์ท แอนด์ ซัน จำกัด ม.10 บ้านหนองรัก ต.ไผ่เขียว  อ.สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี
62 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว (ครั้งที่ 2)
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 13-11-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
63 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 31-10-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  อ.วังน้อย และ อ.อุทัย  จังหวัด อยุธยา
64 โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด พลังงาน 28-09-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว
65 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ติดกับทางหลวงหมายเลข 344
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-09-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
66 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 344
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-09-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง   จังหวัด ชลบุรี
67 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV Mother & Conventional Station ราชบุรี 2
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 14-09-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง  จังหวัด ราชบุรี
68 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV Mother & Conventional Station ราชบุรี 2
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 14-09-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลท่าราบ และตำบลสามเรือน เมือง จังหวัด ราชบุรี
69 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด
บริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด พลังงาน 11-09-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด กาฬสินธุ์
70 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ของ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นิจำกัด พลังงาน 07-09-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด อำเภอเมืองและอำเภอโพธาราม  จังหวัด ราชบุรี
71 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด
บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน 07-09-2555 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาหิว เขตลาดกระบัง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
72 โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ครั้งที่ 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 06-09-2555 บริษัท แอร์เชฟ จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง   จังหวัด ระยอง
73 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บจก.เอเชีย มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 31-08-2555 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล ไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
74 โครงการ ท่อก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติซุปเปอร์เค พาวเวอร์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 22-08-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี
75 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด
บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด พลังงาน 22-08-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว
76 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซซุปเปอร์เค พาวเวอร์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 22-08-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลทุ่งสุขลา ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
77 โครงการ โรงไฟฟ้าหนองแค 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด พลังงาน 27-07-2555 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต.หนองปลาหมอ  หนองแค จังหวัด สระบุรี
78 โครงการโรงไฟฟ้าหนองแค 2 (ส่วนขยายระยะที่ 1) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด พลังงาน 27-07-2555 บริษัท ซีคอท จำกัด 189 ม.7 เขตประกอบการเหมราชสระบุรี ต.หนองปลาหมอ หนองแค จังหวัด สระบุรี
79 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พลังงาน 26-07-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค จังหวัด สระบุรี
80 โครงการ โรงไฟฟ้า ขนาด 15 เมกะวัตต์ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด พลังงาน 13-07-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.จระเข้หิน ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา
81 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (Utility Plant) ครั้งที่ 1
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จำกัด พลังงาน 25-05-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง   จังหวัด ระยอง
82 โครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (Utility Plant) ครั้งที่ 1
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) พลังงาน 25-05-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมือง จังหวัด ระยอง
83 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอ - เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
บริษัท มิตรผลไบโอ - เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด พลังงาน 11-05-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด ต.โดกขมิ้น อ.วังสะพุง   จังหวัด เลย
84 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) พลังงาน 04-05-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  จังหวัด เลย
85 โครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บางกะดี 2
บริษัท บางกะดี คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 04-04-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
86 โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางกะดี 2 ของบริษัท บางกะดี คลีน เอนเนอจี จำกัด
บริษัท บางกะดี คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 04-04-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี
87 โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บางกะดี 2
บริษัท บางกะดี คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 04-04-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต.บางกะดี เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
88 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด พลังงาน 30-03-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 99หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเทพ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์
89 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 25-03-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
90 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
บจก. บ้านบึง ซุปเปอร์ เอ็นจีวี เซอร์วิส พลังงาน 22-03-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3138 (บ้านค่าย-บ้านบึง) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง  จังหวัด ชลบุรี
91 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ของ บจก.บ้านบึง ซุปเปอร์ เอ็นจีวี เซอร์วิส
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 22-03-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.บ้านบึง  บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
92 โครงการ ท่อก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของ บจก. บ้านบึง ซุปเปอร์ เอ็นจีวี เซอร์วิส
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 22-03-2555 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลบ้านบึง บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
93 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด
บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 15-03-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน ศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี
94 โครงกาณโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด พลังงาน 15-03-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี
95 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 150 เมกกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด พลังงาน 29-02-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด สวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ    จังหวัด 
96 โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 21-02-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะที่ 6 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
97 โครงการ โรงไฟฟ้าอุทัย ของบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 21-02-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ต.บ้านช้าง อ.อุทัย   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
98 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 21-02-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ตำบลบ้านช้าง อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
99 โครงการ โรงไฟฟ้าอุทัย
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 21-02-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บ้านช้าง อุทัย จังหวัด อยุธยา
100 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พลังงาน 19-02-2555 บริษัท ซีคอท จำกัด เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กท.ที่ 124 ตำบลทุ่งสุขลา ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >>

 

TRECON