จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา    พลังงาน    มีจำนวน  560  รายการ จากทั้งหมด  7297 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
51 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด พลังงาน 07-08-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่,ตำบลแพรกษา,ตำบลบางปูใหม่ บางพลี,อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
52 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 02-08-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
53 โครงการภายในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ครั้งที่ 2 (การติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ หน่วยที่ 4 ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW7)
พลังงาน 02-08-2556 ตำบลลุ่มสุ่ม ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี
54 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 26-07-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตำบลท่าราบ  เมือง จังหวัด ราชบุรี
55 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ ของบริษัท บ้านไรผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ2)
บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด (โครงการ 2) พลังงาน 25-07-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำบลทัพหลวง  บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี
56 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์
บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด (โครงการ 2) พลังงาน 25-07-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 101 หมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี
57 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด พลังงาน 17-07-2556 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  บางปะอิน จังหวัด 
58 โครงการโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย ครั้งที่ 1(การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด พลังงาน 03-07-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด ตำบลเชียงราก สามโคก จังหวัด ปทุมธานี
59 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้ำตาล(ส่วนขยาย)
บริษัท เอราวัณ เพราเวอร์ จำกัด พลังงาน 10-06-2556 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลนากลาง นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู
60 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บจก. สาลี เอ็นจีวี สมุทรปราการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 05-06-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.บางจาก  พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
61 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน 03-06-2556 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ต.น้ำไคร้  น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์
62 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด พลังงาน 30-05-2556 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ต.จระเข้หิน  ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา
63 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด พลังงาน 21-05-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ระยะที่ 6) ต.คอนหัวฬ่อ   อ.เมือง จังหวัด ชลบุรี
64 โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติม) สำหรับบริษัท ไทยเคนเนอร์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) พลังงาน 14-05-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.วังขนาย  ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
65 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 01-05-2556 บริษัท เทสโก้ จำกัด 299/299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก   อ.แก่งคอย และ อ.มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี
66 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตถ์)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 30-04-2556 บริษัท เทสโก้ จำกัด 299/299 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก   แก่งคอย และ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี
67 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองละลอก ครั้งที่ 1
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาร์ไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด) พลังงาน 19-04-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง อินดัสเตรียล แลนด์ ต.หนองละลอก   อ.บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
68 โครงการโรงไฟฟ้าหนองละลอก ครั้งที่ 1 ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาร์ไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด) พลังงาน 19-04-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง อินดัสเตรียล แลนด์ ต.หนองละลอก  อ.บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
69 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 18-04-2556 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ต.พิมพา  อ.บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
70 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 18-04-2556 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ต.พิมพา  อ.บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
71 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด และบริษัท อาลาวอินดัสเทรียล จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 11-04-2556 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ต.เหมืองและ ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง จังหวัด ชลบุรี
72 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด พลังงาน 11-04-2556 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
73 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด พลังงาน 11-04-2556 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
74 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ยูเอ็มซี เม็ททอล จำกัด และ บริษัท อาลาวอินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 11-04-2556 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ต.เหมืองและ ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง จังหวัด ชลบุรี
75 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด พลังงาน 11-04-2556 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต.บางปูใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
76 โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ของบริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด พลังงาน 10-04-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น
77 โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พลังงาน 05-04-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม จังหวัด อยุธยา
78 โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พลังงาน 05-04-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช
79 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน 05-04-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา  อ.ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
80 โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด พลังงาน 26-03-2556 บริษัท ซีคอท จำกัด    จังหวัด ฉะเชิงเทรา
81 โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคภายในสภานีควบคุมก๊าซ BVW7 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจรบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 20-03-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี
82 โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคภายในสถานีควบคุมก๊าซ BVW7
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 20-03-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี
83 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G12/48
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พลังงาน 13-03-2556 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด อ่าวไทย    จังหวัด 
84 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด พลังงาน 11-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ระยะที่ 6) ต.ดอนหัวฬ่อ  อ.เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
85 โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร - รังสิต เพื่อลดมลภาวะในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา และจังหวัดปทุมธานี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 11-03-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน จังหวัด อยุธยา
86 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด พลังงาน 11-03-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ระยะที่ 6) ต.ดอนหัวฬ่อ  อ.เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
87 โครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต เพื่อลดมลภาวะในเขตอุตสาหกรรม จ.อยุธยา และ จ.ปทุมธานี
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 06-03-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน จังหวัด อยุธยา
88 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 22 เควี กฟจ.ลำปาง-บ้านกลาง-บ้านแม่ส้าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านดง จังหวัดลำปาง พลังงาน 06-02-2556 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด และ บริษัท ไทยซิสเต็มเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง
89 โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้าง ส่วนขยายระยะที่ 3
บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด พลังงาน 18-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 109 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี
90 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด พลังงาน 11-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 612 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จังหวัด ชลบุรี
91 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด พลังงาน 11-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
92 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 20 เมกะวัตต์
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด พลังงาน 07-01-2556 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.ไผ่ล้อม  อ.กระทุ่มแบน จังหวัด พิษณุโลก
93 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน 28-12-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 14/2 ม.10 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา   อ.ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
94 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด พลังงาน 28-12-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
95 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอุทัยธานีไบโอเอเนอยี่
บริษัท อุทัยธานีไบโอ เอเนอยี่ จำกัด พลังงาน 20-12-2555 บริษัท เอิร์ท แอนด์ ซัน จำกัด ม.10 บ้านหนองรัก ต.ไผ่เขียว  อ.สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี
96 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว (ครั้งที่ 2)
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 13-11-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
97 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด พลังงาน 31-10-2555 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  อ.วังน้อย และ อ.อุทัย  จังหวัด อยุธยา
98 โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด พลังงาน 28-09-2555 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว
99 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ติดกับทางหลวงหมายเลข 344
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-09-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด  บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
100 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 344
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27-09-2555 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง   จังหวัด ชลบุรี

 << 1 2 3 4 5 6 7 ...9 10 11 12  >>

 

TRECON