จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา    เพชรบุรี    มีจำนวน  135  รายการ จากทั้งหมด  7297 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 โครงการ Adamanthys Beach Resort
นางจีรวรรณ หงษ์เทียมทอง โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 08-04-2557 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซ.ร่วมจิตร ซ.ชะอำเหนือ 11 (ชายทะเลชะอำ) ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี
2 โครงการ ลุมพินี ซีวิว ชะอำ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 04-04-2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
3 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เหมืองแร่ 25-03-2557 บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
4 โครงการ The Energy Hua Hin - Cha Am The Golden Memory
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 13-03-2557 บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.เพชรเกษม (กม. ที่ 211+500) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
5 โครงการ ยู อเวลา หัวหิน
บริษัท เซนต์เจมส์ โฮเต็ล จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-02-2557 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
6 โครงการ AD Resort Hua - Hin
บริษัท เอ.ดี. เฮ้าส์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 20-12-2556 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ซ.ร่มตาล ถ.เพชรเกษม (กม.210) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
7 โครงการ บ้านทิวลม
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 01-11-2556 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถ.จุมพฏพงษ์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
8 โครงการ คาชา เตอะ เคียวโร่
บริษัท เดอะปาร์กแลนด์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 30-10-2556 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
9 สุชาวลัย แอท ซี
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-10-2556 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซันแทนท์ จำกัด ซอยชะอำ 35 ถนนเพชระเกษม ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
10 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 28-08-2556 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
11 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(ฉบับสมบูรณ์)โครงการ Miracle Villa
บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 27-08-2556 บริษัท กรีนิโอ จำกัด และ บริษัท อาร์ต ดีเวลล็อปเมน จำกัด ถนนห้วยทรายใต้(ถนนเพชรเกษม สายเก่า) ตำบลชะอำ ชะอำ  จังหวัด เพชรบุรี
12 โครงการ Miracle J1
บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 23-08-2556 บริษัท กรีนิโอ จำกัด ถนนห้วยทรายใต้ (ถนนเพชรเกษม สายเก่า) ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
13 โครงการ บ้านทิวทะเล 2
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 23-08-2556 บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลชะอำ  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
14 โครงการ Miracle J2
บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-08-2556 บริษัท กรีนิโอ จำกัด ถนนห้วยทรายใต้(ถนนเพชรเกษม สายเก่า) ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
15 โครงการ STAR HILL
บริษัท ภูธนรัตน์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 20-08-2556 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
16 โครงการ พีรภา เพลส
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 10-06-2556 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
17 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ร่วมแผนผังการทำเหมืองดัยวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 4/2553
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) เหมืองแร่ 23-04-2556 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ  อ.เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
18 โครงการจัดสรรที่ดิน ชะอำเฮาส์
บริษัท อิสเทิร์นแลนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 21-01-2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ  อ.ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
19 โครงการ ชะอำ กรีน รีสอร์ท
คุณ ประภา เอี่ยมละเอียด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 07-01-2556 บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
20 โครงการจัดสรรที่ดิน EEDEN
บริษัท โลมามา จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 31-10-2555 บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ต.ชะอำ  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
21 โครงการโรงแรม ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน-ชะอำ
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 29-10-2555 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ   อ.ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
22 โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 (การเพิ่มชนิดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์) ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 02-10-2555 บริษัท เทสโก้ จำกัด ต.ชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
23 โครงการ บ้านทิวทะเล
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด บริการชุมชน 21-09-2555 บริษัทเอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัด เพชรบุรี
24 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน คำขอประทานบัตรที่ 1/2551
บริษัท ศิลาผาสุข จำกัด เหมืองแร่ 13-06-2555 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
25 โครงการ เหมืองแร่หินชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาผาสุข จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2551
ศิลาผาสุข จำกัด เหมืองแร่ 13-06-2555 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย   จังหวัด เพชรบุรี
26 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2551
บริษัท ศิลาผาสุข จากัด เหมืองแร่ 13-06-2555 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 6 ตาบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
27 โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคริสตจักรในประเทศไทย
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บริการชุมชน 07-06-2555 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง  จังหวัด เพชรบุรี
28 โครงการอาคารชุด The Energy
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด บริการชุมชน 04-05-2555 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเพชรเกษม (กม.ที่ 211+500) ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
29 โครงการ อาคารชุด The Energy
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด บริการชุมชน 04-05-2555 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี
30 โครงการ โรงแรมหาดสำราญ
บริษัท หาดสำราญ จำกัด บริการชุมชน 04-05-2555 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง   จังหวัด เพชรบุรี
31 โครงการ อาคารชุดห้องพักอาศัย โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร D
บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด บริการชุมชน 30-04-2555 บริษัท คอนซัลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี ถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 223 เทศบาลเมืองชะอำ  ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
32 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร D
บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน บริการชุมชน 30-03-2555 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด ถ.เพชรเกษม กิโลเมตรที่ 223 เทศบาลเมืองชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี
33 โครงการไทวัสดุ สาขาชะอำ
บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด บริการชุมชน 05-03-2555 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
34 โครงการ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบ้านแหลม
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี อุตสาหกรรม 29-02-2555 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด ต.บ้านแหลม  จังหวัด เพชรบุรี
35 โครงการ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี บริการชุมชน 29-02-2555 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
36 โครงการ ลาลูน่า
บริษัท ลาลูน่า หัวหิน จำกัด บริการชุมชน 15-02-2555 บริษํท คลีนเทคโนโลยี จำกัด และ บริษํท กรีนนีโอ จำกัด ถนนชลาสมุทร ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
37 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบริการ Thai Daimond City จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท เพชรไทยพัฒนา จำกัด อุตสาหกรรม 09-02-2555 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ต.แก่งกระจาน และ ต.วังไร้ อ.แก่งกระจาน และ ต.กลัดหลวง และ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง  จังหวัด เพชรบุรี
38 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบริการ Thai Diamond City จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท เพชรไทยพัฒนา จำกัด อุตสาหกรรม 09-02-2555 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ต.แก่งกระจานและต.วังไคร้ อ.แก่งกระจานต.กลัดหลวงต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง   จังหวัด เพชรบุรี
39 โครงการบ้านแสนคราม
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริการชุมชน 31-01-2555 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัด เพชรบุรี
40 โครงการ โรงแรม ลีลาวดี ชะอำ บีช
บริษัท ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริการชุมชน 16-11-2554 บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด 613 ถ.คันกั้นน้ำเค็ม (ทางหลวงหมายเลข 4028) ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง   จังหวัด เพชรบุรี
41 โครงการ เอส พี ปาร์ค
นางลักขณา สุขเสวบัณฑิต บริการชุมชน 14-11-2554 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 205 ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
42 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบริการ Thai Diamond City จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท เพชรไทยพัฒนา จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 02-11-2554 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด ต.แก่งกระจาน และ ต.วังไคร้ อ.แก่งกระจาน และ ต.กลัดหลวง และ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง   จังหวัด เพชรบุรี
43 โครงการ รายา รีสอร์ท ชะอำ
บริษัท รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด บริการชุมชน 30-06-2554 บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
44 โครงการ รายารีสอร์ท ชะอำ
บริษัท รอแย็ลบีซ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด บริการชุมชน 30-06-2554 บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี
45 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 1/3
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คมนาคม 22-06-2554 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี  จังหวัด เพชรบุรี
46 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 2/3
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คมนาคม 22-06-2554 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี  จังหวัด เพชรบุรี
47 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 3/3
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คมนาคม 22-06-2554 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี  จังหวัด เพชรบุรี
48 บ้านเอื้อาทรจังหวัดเพชรบุรี (บ้านลาด)
การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชน 20-05-2554 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด ม.7 ต. ท่าเสน อ.บ้านลาด   จังหวัด เพชรบุรี
49 โครงการอิสสระ วิลเลจ
บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท กรีน เอิรธ์ คอนซัลแตนท์ . จำากัด ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 212 ตำบลชะอำ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
50 โครงการ อิสระ วิลเลจ
บริษัท ชาญอิสระ วิภาพล จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท กรีน เอิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ.เพชรเกษมกิโลเมตรที่ 212 ต.ชะอำ อ.ชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี

 << 1 2 3  >>

 

TRECON