จำนวนผู้เข้าชม
 
หน้าค้นหาข้อมูล
 
   
ค้นหาจากเลขที่หนังสือเห็นชอบ  
ค้นหาจากคำสำคัญ  
ค้นหาจากบริษัทเจ้าของโครงการ
ค้นหาจากนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ค้นหาจากพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ค้นหาจากประเภทโครงการ
ค้นหาจากปีที่เห็นชอบ  ถึง 
 
..................................................................................................................................................................................................................
 
ผลการค้นหา    เชียงใหม่    มีจำนวน  111  รายการ จากทั้งหมด  7297 รายการในฐานข้อมูล
ส่งออก excel

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน พื้นที่ที่ตั้งโครงการ
1 โครงการ เหมืองแร่ดีบุกและซีไลต์ ของบริษัท เชียงใหม่ทิน - ทังสเตน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2555 และคำขอประทานบัตรที่ 8/2552
บริษัท เชียงใหม่ทิน - ทังสเตน จำกัด เหมืองแร่ 13-08-2557 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่
2 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตศิลา คำขอประทานบัตรที่ 22873/16057
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตศิลา เหมืองแร่ 23-04-2557 บริษัท เอ บี อี เอ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด ม.3 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
3 โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ แอท เวียงเชียงใหม่
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-04-2557 บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 (5.ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
4 โครงการ The Astra
บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 03-03-2557 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
5 โครงการ Punna Oasis 2
บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-02-2557 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมือง จังหวัด เชียงใหม่
6 โครงการ ดี คอนโด ซายน์
บริษัท พิวรรธนา จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 28-02-2557 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมือง จังหวัด เชียงใหม่
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.เชียงใหม่ (ซ.เจ้าแม่กวนอิม)
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-12-2556 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ม.13 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
8 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.เชียงใหม่ (ซ.เจ้าแม่กวนอิม)
การเคหะแห่งชาติ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-12-2556 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ม.13 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
9 โครงการ ดีเวียง สันติธรรม
บริษัท พิวรรธนา จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 15-10-2556 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง .จ เชียงใหม่ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
10 โครงการ My Hip Condo 2
บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 09-08-2556 บริษัท เอ็นทิค จำกัด ซอย 6 ตำบลหนองป่าครั่ง เมือง จังหวัด เชียงใหม่
11 โครงการธิงค์ปาร์ค (Think Park)
บริษัท ตันบุญ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 24-04-2556 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่   อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
12 โครงการ THE RICH
บริษัท เอส. อาร์. ซี. เชียงใหม่ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 26-03-2556 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 ต.ป่าแดด  อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
13 โครงการ The Q Condo
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-03-2556 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก   อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
14 โครงการ The Q Condo
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์ โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 19-03-2556 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
15 โครงการ THE UNIQUE 2
บริษัท ธารีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 20-12-2555 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ถ.สุขเกษม ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
16 โครงการ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น
บริษัท ไพร์ด พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิวิลอปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 18-12-2555 บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก  อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
17 โครงการ Chayayon Boulevard
บริษัท เชียงใหม่คอนเนอร์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 17-12-2555 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถ.เลียบคลองชลประทาน ม.5 ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
18 โครงการเหมืองแร่ดีบุกและซีไลต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2552 ของบริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน จำกัด ร่วมแผงผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 22840/14318 และ 22841/14314 ของบริษัท เอส ที ซี แมเนจเม้นท์คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน จำกัด เหมืองแร่ 13-12-2555 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.5 ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง  จังหวัด เชียงใหม่
19 โครงการ NIMMANA
บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 20-11-2555 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด ถ.ซอยนิมมานเหมินทร์ 6 ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
20 โครงการ The Scene Condominium
บริษัท วัน บิวด์ พร็อพเพอตี้ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 29-10-2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.ทางหลวงหมายเลข 121 ต.สุเทพ  อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
21 โครงการ Harmony Home Condominium
บริษัท เหิง ย่วย อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจ จำกัด บริการชุมชน 21-09-2555 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอน ซัลแทนท์ จำกัด ซอยเจ้าแม่กวนอิม เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่
22 โครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (ส่วนขยาย)
บริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด บริการชุมชน 20-08-2555 บริษัท กรีนีโอ จำกัด ทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สายชียงใหม่-ฮอด) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง  จังหวัด เชียงใหม่
23 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2551
บริษัท อาเชี่ยน จำกัด เหมืองแร่ 19-07-2555 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำบลบ้านแปะ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
24 โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร)
การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชน 11-04-2555 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ต.หนองหาร อ.สันทราย   จังหวัด เชียงใหม่
25 โครงการ The Key Chiagmai
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริการชุมชน 13-02-2555 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 (ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.แม่เหียะ อ.เมือง   จังหวัด เชียงใหม่
26 โครงการ THE KEY CHIANGMAI
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริการชุมชน 09-02-2555 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.แม่เหียะ อ.เมือง  จังหวัด เชียงใหม่
27 โรงแรมจีรภัทร์ เพรสทิจ จำกัด (โครงการ อาคารพักอาศัย คสล. 7 ชั้น)
บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด 30-12-2554 บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ถ.เจริญประเทศต.ช้างคลาน อ.เมือง    จังหวัด เชียงใหม่
28 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (ป่าตัน)
การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชน 17-10-2554 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่
29 โครงการ บ้านเอื้อาทร จังหวัดเชียงใหม่
การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชน 17-10-2554 บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอรซัลแตนท์ จำกัด ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน เมือง จังหวัด เชียงใหม่
30 โครงการทำเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอประทานบัตรที่ 1/2543
บริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด เหมืองแร่ 04-10-2554 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ตำบลอมก๋อย ก๋อย จังหวัด เชียงใหม่
31 โครงการทำเหมืองแร่ถ่านหิน
บริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด เหมืองแร่ 04-10-2554 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย  จังหวัด เชียงใหม่
32 โครงการ The Shine
บริษัท ดิเอมไพร์ เชียงใหม่ จำกัด บริการชุมชน 19-07-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนวัลแทนท์ จำกัด ต.ช้างคลาน เทสบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่
33 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย
14-05-2554 บริษัทซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด    จังหวัด เชียงใหม่
34 โครงการ U-Center จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด บริการชุมชน 12-05-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ม.1 ถ.สุเทพเทศบาล ต. สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่
35 โครงการ ปันนา เรสซิเดนท์ 5 จังหวัด เชียงใหม่
บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถนนหัวยแก้วตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
36 โครงการ รวี-วารี เรสซิเด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท รวี-วารี เรสซิเด้นท์ จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 15 ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
37 โครงการ รวี - วารี เรสซิเด้นซ์
บริษัท รวี - วารี เรสซิเด้นซ์ จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น ถ.นิมมานเหมินท์ซ.15 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่
38 โครงการ ปันนา เรสซิเดนท์ 5
บริษัท เจแอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัดไทย)จำกัด บริการชุมชน 29-04-2554 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
39 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม Racha @ Huaykaew
บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชน 11-04-2554 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนหัวยแก้ว ซอย 3 ตำบลสุเทพ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
40 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม Racha @ Huaykaew
บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชน 11-04-2554 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนหัวยแก้ว ซอย 3 ตำบลสุเทพ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
41 โครงการ คาซ่า คอนโด ช้างเผือก
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริการชุมชน 04-04-2554 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ประมาณ กม.6 (ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง)หรือถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก เมือง จังหวัด เชียงใหม่
42 โครงการคาซ่า คอนโด ช้างเผือก
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชน 04-04-2554 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ประมาณ กม.6 (ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จังหวัด เชียงใหม่
43 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม Racha @Chedyod
บริษัท ซิลเวอร์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชน 25-02-2554 บริษัท อีโค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเจ็ดยอด-ช้างเคี่ยน ต.ช้างเผือก   จังหวัด เชียงใหม่
44 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม Racha @ Chedyod
บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชน 25-02-2554 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถนนเจ็ดยอด - ช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก เมือง  จังหวัด เชียงใหม่
45 โครงการปันนา เรสซิเดนท์ แอท มช.
บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 06-09-2553 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
46 โครงการบ้านบางกอก 2
บริษัท รวมทนุไทย จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 23-07-2553 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ถนนเทวัญ ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
47 โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ลดา 1 และ พฤกษ์ลดา 2 (ส่วนขยายของโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 24-03-2552 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ กม.ที่ 6 ตำบลหนองจ๊อม สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
48 โครงการ อิม โฮเต็ล ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-11-2551 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน  เมือง จังหวัด เชียงใหม่
49 โครงการ อิม โฮเต็ล ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-11-2551 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน  เมือง จังหวัด เชียงใหม่
50 โครงการ อิม โฮเต็ล ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จำกัด โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 25-11-2551 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน  เมือง จังหวัด เชียงใหม่

 << 1 2 3  >>

 

TRECON