จำนวนผู้เข้าชม
 
รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน  
   
ชื่อบริษัท บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ 10/2 ซอยรามคำแหง 30/1แยก 2  แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ   เขตบางกะปิ 10240
รายละเอียดการติดต่อ    
เบอร์โทรศัพท์ 0-2732-1684, 0-2732-3973
โทรสาร
สถานะ สถานะใบอนุญาต  3  ปี
ผู้ชำนาญการ
นางสาวณัฐชุดา ชุมศรี อายุใบอนุญาต   3  ปี
(06-12-2550) - (05-12-2553)
   
 

 

 
โครงการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ
โครงการกาญจน์กนก คอนโด โครงการ 7 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 จังหวัดพังงา บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
โครงการ Chayayon Boulevard บริษัท เชียงใหม่คอนเนอร์ จำกัด
โครงการ Me Style @ Bangna บริษัท มีสไตล์ แลนด์ จำกัด
โครงการ The Q Condo ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์
โครงการ The Q Condo ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์
โครงการธิงค์ปาร์ค (Think Park) บริษัท ตันบุญ จำกัด