จำนวนผู้เข้าชม
 
รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน  
   
ชื่อบริษัท บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124  แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  เขตวังทองหลาง  10310
รายละเอียดการติดต่อ    
เบอร์โทรศัพท์ 0-2934-3233-47
โทรสาร
สถานะ สถานะใบอนุญาต  0  ปี
ผู้ชำนาญการ
   
 

 

 
โครงการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางกะดี บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) ส่วนขยาย บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุ่นผูกเรือ ท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลและคลังน้ำมัน บริษัท เพชรบุรีเทอร์มินัล จำกัด
โครงการ Belle Sky บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ของบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด
โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่ง โดยวิธีวัดความไหวสั่นสะเทือนแบบ 3 มิติ พื้นที่แปลงสัมประทาน EU-1, E5N และบางส่วนของพื้นที่แปลงสัมประทาน L15/43 บริษัท เฮส (ไทยแลนด์) จำกัด
รายงาน EIA นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตพุด) บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตกลูโคส บริษัท ไทยกลูโคส จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าหนองแค 2 (ส่วนขยายระยะที่ 1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-CONDO สุขุมวิท 105 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด
โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานไวนิล และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี นิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด (ครั้งที่ 2) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซิเมนต์นครหลวง โรงงาน 2 (สายการผลิตที่ 4 ) การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) โดยการปิดหลุมฝังกลบถาวรและยกเลิกการใช้พื้นที่บางส่วน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) ครั้งที่ 1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
โครงการผลิตแท่งทองแดง (ส่วนขยาย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
โครงการอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
โครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์ อลูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการโรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็น บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด
โครงการ โรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์ อลูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 2) บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
โครงการโรงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานไวนิล และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีวี นิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการ The Novotel Platinum Hotel (ส่วนขยาย) บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด
โครงการ The Novotel Platinum Hotel (ส่วนขยาย) บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด
โครงการโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ (ซอยศูนย์วิจัย) บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมพี.ซี.เอส เอสเตท บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด
โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 4 ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ ของบริษัท บ้านไรผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ2) บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
โครงการ Nine Residence บริษัท ไนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการ Venetian Signature Condo Resort Pattaya บริษัท บลู สกาย แอสเสท จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 1 บริษัท บางกอกโคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่3) บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
โครงการเจริญสินธานี บุญเจริญ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด
โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 6 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ-เอ็นรเนอร์ยี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย ช่วงระยะก่อสร้าง บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์ เอ็น จำกัด
โครงการโรงงานน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน)
โครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วม บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการบ้านจินดาธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล
โครงการ Slag Processing บริษัท ชลบุรีสตีลมิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC) บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
โครงการโรงหลอมอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) บริษัท ไดกินิคเกอิไทย จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตเยื่อกระดาษโรงที่ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน
โครงการโรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จำกัด
โครงการโรงงานผลิตลูกบด (Grinfing Ball) บริษัท มากอตโด จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โครงการส่วนขยายโรงโอเลฟินส์ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนขยาย บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
โครงการโรงงานผลิตและชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมส่วนขยาย (เพิ่มกำลังผลิตอีก 46.73 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตรวมสูงสุด 178.19 เมกะวัตต์) บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
โครงการพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงแรมโบทลากูน รีสอร์ท บริษัท เควายสินทรัพย์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตกรดซิตริก บริษัท เวิลด์เบสท์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
โครงการโรงงานผลิต Advanced Superabsorbent Polymers บริษัท เคมดัล เอเซีย จำกัด
โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ ส่วนขยาย บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงชุบเคลือบผิวโลหะ บริษัท เอฟ.ที.เอ็น.จำกัด
โครงการมุกดาราบีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) บริษัท มุกดาราบีช รีสอร์ท จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเอททีลีนออกไซด์และผลิตเอททีลีนไกลคอล บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
โครงการโรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์อลูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
โครงการเขตอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการเขตอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร บริษัท เมโทร์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัยเซ็นหลุยส์ แกรนด์เทอเรส บริษัท เมโทร์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัยเซ็นหลุยส์ แกรนด์เทอเรส บริษัท เมโทร์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัยเดอะเมดิสัน บริษัท โรจนะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการ โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงโรงงาน 2 การติดตั้งระบบคัดแยกวัตถุดิบและการนำลมร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
โครงการและการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากหม้าไอน้ำเดิม บริษัท ภูเขียว ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการอาคารชุดพักอาศัยเมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66 บริษัท เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงแปรสภาพคอนเดนเสจ และน้ำมันดิบ บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีกัล จำกัด
โครงการตึกผู้ป่วย 15 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
โครงการโรงงานหลอมอลูมิเนียมผสม บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการประตูน้ำ แฟชั่น มอลล์ (ส่วนขยาย) บริษัท เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการประตูน้ำ แฟชั่น มอลล์ (ส่วนขยาย) บริษัท เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัยสุขุมวิท 19 (ส่วนขยาย) บริษัท ราชา โอเวอร์ชีส์ เทรดดิ้ง จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 2) บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (ส่วนขยายระยะที่ 4) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โครงการเมสัน กรีน คอนโดมิเนียม บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส่วนขยาย) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
โครงการโรงงานผลิต 1,6 Hexanedilol บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซโซลีนธรรมชาติ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการปรับคุณภาพของเสียโรงงานปูนซิเมนต์ทุ่งสง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตผงพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
โครงการและรวมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(ระยอง) บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์และระบบท่อขนส่งวุตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีไอจีไฮโค จำกัด
โครงการโรงโอเลฟินส์และท่อขนส่งโพรพิลีน บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่
โครงการผลิตคาร์บอนแบล็ค บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท บริษัท เวลรีสอร์ท จำกัด
โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ของบริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด
โครงการ Nothing Hill Condominium บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารตัวทำละลาย ครั้งที่ 3 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการโรงหลอมและรีดเหล็ก นายประดิษฐ์ วิชาพานิชย์
โครงการผลิตโพลีสไตรีน บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท คอตโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์ จำกัด และโครงการท่อก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ไทยสตีลโปรไพพ์ จำกัดและบริษัท อลูมิเนียม เซอร์วิสอินดัสสตรี จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมที-เอส 21 (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อเคเค-เจทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงแรมไดมอน คลิฟ รีสอร์ท
โครงการขอต่ออายุใบอนุณาตประกอบกิจการโรงงานโอเลฟินส์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
โครงการผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด
โครงการโรงแรม อาร์ เค นิจิโกะ โฮเต็ล บริษัท อาร์ เค นิจิโกะ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
โครงการผลิตเหล็ก บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด
โครงการโรงแรมคันทรี มารีนา ฮิลตัน บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการบ้านจัดสรรกลุ่มแพน บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
โครงการเยื่อกระดาษ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด
โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด
โครงการโรงแรมโอเรียนเต็ล
โครงการอพาร์ตเมนท์ 8 ชั้น บริษัท ลิปตา เซอร์วิส จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้า PP 5A บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
โครงการโรงงานน้ำตาลกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 2) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนื่อง
โครงการ เดอะ สกาย สุขุมวิท บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
โครงการ Grand Caribbean บริษัท บลู สกาย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
โครงการ The Happines บริษัท มาบุญยง เรียลเอสเตท จำกัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรราชาติไปยังโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติตอนหัวฬ่อ 1 และ 2 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม คสล. 7 ชั้น ปราณบุรี บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
โครงการ Insaf Complex บริษัท อินซาฟดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
โครงการ 360 Pano @ khao yai บริษัท ศศิสมบัติ จำกัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่1 ระยะที่3 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่1 ระยะที่3 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่1 ระยะที่3 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ร่วมกับบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บางกะดี 2 บริษัท บางกะดี คลีน เอนเนอจี จำกัด
โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
โครงการซิตี้โฮม รัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการซิตี้โฮม รัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการซิตี้โฮม รัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน อาคาร D บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด
โครงการ ผลิตบิสฟีนอล เอ (ส่วนขยายครั้งที่ 3) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
โครงการ Notting Hill Condominium บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการ Park Hyatt สมุย บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด
โครงการ คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 34 บริษัท ทองหล่อสิบเจ็ด จำกัด
โครงการ Park Hyatt สมุย บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด
โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากระบบก๊าซชีวภาพและกากอ้อยขนาดไม่เกิน 25 เมกกะวัตต์ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด
โครงการ Park Hyatt สมุย บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
โครงการ ซิตี้ โฮม รัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้าง ส่วนขยายระยะที่ 3 บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 20 เมกะวัตต์ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ(ส่วนขยายครั้งที่ 2) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัยเอกสิทธิ์ คอนโดทาวน์ บริษัท รวมชัยใบหยกฮอนเนอร์กาเด้นท์ จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตลาเท็กซ์ บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
โครงการจัดสรรที่ดินบ้านในฝัน โครงการ 4 บริษัท นิยมพานิช เรียลเอสเตท จำกัด
โครงการขยายกำลังการผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย ระยะที่ 2 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการบันยันทรี รีสอร์ท (ส่วนขยาย) บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด
โครงการโรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์ บริษัท พาวิลเลี่ยม ควีนส์เบย์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเหล็กลวดและสกูร บริษัท ไทยคูณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะที่ 2 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด
โครงการคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
โครงการโรงแรมสตาร์ 2 (ชื่อเดิม โรงแรมสตาร์และพลาซ่า) บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ส่วนขยาย บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
โครงการประสานมิตรธานี บริษัท ประสานมิตร เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
โครงการโรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท บริษัท โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
โครงการหมู่บ้านสัมมากร นิมิตรใหม่ (ส่วนขยาย) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมตะระยอง คอนโดทาวน์ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด
โครงการและรวมมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1-6 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด
โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการโรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กแผ่นชุบสังกะสีและเหล็กแผ่นเคลือบสี บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน)
โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพฤกษา 7 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-สิงคโปร์ 21 ระยะที่ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ระยะที่ 5 และ 6 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท ตะวัน เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 110.84 เมกกะวัตต์)
โครงการโรงงานผลิตโพลีเอททีลีน บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสไตรีนโมโนเมอร์ บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
โครงการก่อสร้างถังเก็บแนฟทาเพิ่ม 2 ถังและการติดตั้งอุปกรณ์เตาเผา (Incinerator) เพิ่มเติม บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเรซินและอีมัลชั่น บริษัท เฮิกซ์ เคมีคัล อินดัสตรีส์ จำกัด
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
โครงการโรงเหล็กรีดร้อน บริษัท บี เอส ไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(52 เมกกะวัตต์) บริษัท ปราจีนเพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(450 เมกกะวัตต์) บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(130 เมกกะวัตต์) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ขนาดกำลังผลิต 7,500 ตัน บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด)
โครงการสวนอุตสากรรมโรจนะ เฟสที่ 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด
โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะลากูน (แก้ไขครั้งที่ 2) บริษัท ฟาร์มคีรีขันธ์ จำกัด
โครงการโรงงานแยกคอนเดนเสท บริษัท ซันไซ แอนซ์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
โครงการโรงงานหลอมอลูมิเนียมผสม บริษัท นิคเคไทยอลูมิเนียม จำกัด
โครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วม (108 เมกกะวัตต์) บริษัท บางกอกโคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด
โครงการโรงถลุงเหล็กกล้าครบวงจร บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด
โครงการโรงหลอมและรีดเหล็ก นายสมชาย รัตนจามร
โครงการโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(74 เมกกะวัตต์) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท ไทยรุ่งเรื่องอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการจัดสรรที่ดิน วิจิตราธานี บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo เพชรเกษม 39 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
โครงการ B Republics Condominium บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง ครั้งที่ 1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
โครงการผลิตโพอีเอสเตอร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิทรีดเย็น บริษัท ไทยน็อคซ์ สตีล จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน ส่วนขยาย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด
โครงการท่าเทียบเรือบ้านดอน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โครงการ Slag Processing บริษัท เฮคเก็ตต์ มัลติเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการสวนอุตสาหกรรมอินทรา บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัยวรรัตน์ คอนโดมิเนียม บริษัท วรรัตน์-คอนโดมิเนียม จำกัด
โครงการผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น บริษัท ไทยน๊อค สตีล จำกัด
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ส่วนขยาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต Phthalic Anhydride (PA) และ Dioctyl Phthalate (DOP) บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 7 ชั้น บริษัท แสงทิพย์ เคหะกิจ จำกัด
โครงการดิ อิสสระ ลาดพร้าว บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
โครงการโรงงานตัดเหล็ก บริษัท ไทยสตีล คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตหนังสำเร็จรูป บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ Secondary Surveillance Radar ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน กรมการบินพาณิชย์
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตลูกบด (Grinding Ball) ครั้งที่ 2 บริษัท มากอตโด จำกัด
โครงการเขตอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 (กม.9) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียม ปาร์ค จำกัด
โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่ เรซิน (ส่วนขยาย) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (อี่พอกซี่ ดีวิชั่น)
โครงการคอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท 68 บริษัท ศุภราช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
โครงการส่วนขยายหน่วยการผลิตเม็ดพลาสติกความหนาแน่นสูง (BPEX) บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตทอผ้า ฟอกย้อมและแต่งสำเร็จรูป บริษัท ทรวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการกลุ่มอาคารอพาร์ตเมนท์ 5 ชั้น บริษัท ตั้งจิตนบ จำกัด
โครงการ COCO'Stalk Live Hotel บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
โครงการ The Bella Place บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
โครงการและปรับปรุงมาตรการ ฯ โรงหลอมอลูมิเนียม บริษัท ไดกินิคเกอิไทย จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 36 ชั้น เปลี่ยนเป็น ชาเทรียม (CHATRIUM) บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด
โครงการอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง (ระยะก่อสร้าง) บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
โครงการโรงแรม Park Hyatt สมุย บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด
โครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท (ส่วนขยาย) บริษัท อาร์ เอช อาร์ จำกัด
โครงการโรงพยาบาลนนทเวช รัตนาธิเบศร์ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 16 เมกกะวัตต์ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่ม บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (จำกัด) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการ Radisson Plaza Bangkok บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด
โครงการโรงเผามุลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ สาขาถนนไอ-หนึ่ง บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง(ส่วนขยายที่ 3)ครั้งที่ 1 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นจำกัด
โครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลภูเขียว บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
โครงการ Park Hyatt สมุย บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด
โครงการ โรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้าง ส่วนขยาย ระยะที่ 2 บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล ครั้งที่ 1 ของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
โครงการ ริชพาร์ค @ เตาปูน บริษัท ริซี่เพลซ 2002 จำกัด
โครงการ Seven Seas บริษัท ยูนิเวอร์แซล พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติม) สำหรับบริษัท ไทยเคนเนอร์เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่2) ของบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
โครงการโรงงานอลูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
โครงการ THE HAPPINESS บริษัท มาบุญยง เรียลเอสเตท จำกัด
โครงการ THE TROY CONDOMINUM บริษัท เจ.พี.แอสเสท จำกัด
โครงการ Slag Processing บริษัท สยามสตีลมิลล์เซอร์วิสเซส จำกัด
โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม (101) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น 1 อาคาร บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด
โครงการหมู่บ้านจัดสรร President Park Town บริษัท เพรสิเดนท์ พาร์ค เฮาซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โครงการผลิตกรดกำมะถันและสารส้ม บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จำกัด
โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
โครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด
โครงการอาคารเอนกประสงค์และที่จอดรถ(ส่วนขยาย) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเรซินยูเรียฟอร์มัลดีไฮต์ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด)
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 150 เมกกะวัตต์ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
โครงการคอนโดมิเนียม สาธุประดิษฐ์ บริษัท รีซี่เพลซ 2002 จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัยโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน อาคาร c บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี บริษัท วัฒนเวช จำกัด
โครงการขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ ครั้งที่ 3 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด
โครงการหอพักยอดดวงใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดดวงใจ
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโครงการโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 บริษัท กรีนฟิลด์ ปาร์ค จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการหน่วยสกัดเบนซีน/โทลูอีน และหน่วยโลหะหนัก โดยการเปลี่ยนแปลงกสนใช้หัวจ่ายผลิตภัณฑ์(Loading Arm)ที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์ (Truck Loading Arae) บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
โครงการเอกสินคอนโดมิเนียม บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย บริษัท อิสเทิร์น ซีบอร์ด เอสเตท (ระยอง) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อมตะ-เอกโก เพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าหนองแคโคเจนเนอเรชั่น บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการบ้านพักพนักงานศรีวารีน้อย บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โครงการ Oakwood City Residence บริษัท ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
โครงการเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท บริษัท เขาหลัก ลากูน่า จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ส่วนขยาย) นิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยและบริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรส์ จำกัด
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ความหนาแน่นต่ำและอีวีเอ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการหอพักปีดิกานต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีดิกานต์
โครงการหอพักยอดดวงใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดดวงใจ
โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร บริษัทนายารา จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด
โครงการคอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ของบริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
โครงการ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
โครงการศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการน้ำเสีย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
โครงการโรงงานหล่อและหลอมเหล็ก (ส่วนขยาย) บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บางกอกโคมัตสุ อินดัสตรีส์ จำกัด)
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัย นัมเปอร์วันแลนด์ อพาร์ทเมนท์ บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย ระยะที่ 2 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลวังขนาย จังหวัดมหาสารคาม บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
โครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ส่วนขยาย) บรัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด
โครงการปรับปรุงโรงงาน MCA และ VCM เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิต HDPE บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ส่วนขยาย) ระยะที่ 4 บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
โครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม บริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จำกัด
โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
โครงการโรงหลอมและรีดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
โครงการขยายท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เชาว์สตรีทอินดัลทรี้ จำกัด
โครงการอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น (ส่วนขยาย) บริษัท อนันดา ดีเวลล็อปเม้นท์ ทู จำกัด
โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนมาใช้ผลิตไฟฟ้า) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนมาใช้ผลิตไฟฟ้า) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการซิตี้โฮมรัชดาฯ-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิต NBR LATEX บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ (การเพิ่มถังเก็บและอุปกรณ์ขนถ่าน LPG/BUTENE-1) บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนลอน-6 บริษัท อูเบะไนลอน (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 (เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) บริษัท แอทวารด์อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการโบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าเกตเวย์ บริษัท เกตเวย์เพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าเกตเวย์ บริษัท เกตเวย์เพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษโรงที่ 2 (เพิ่มเติมหน่วยผลิตปูนขาว) บริษัท แอทวารด์อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สถาณูปการกลาง บริษัท พีทีทียูทิลิตี้ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตคาร์โบแลคตั้ม (การปรับค่าอัตราการระบายก๊าซอ๊อกไซค์ของไนโตรเจน (Nos) เพื่อมอบให้กับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนลอน-6) บริษัท อูเบะไนลอน (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โพลีนเอทิลีน จำกัด
โครงการอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โพลีนเอทิลีน จำกัด
โครงการแอลดีพีอี บริษัท พีทีทีโพรีเอทิลีนคอนซัลแทนท์ จำกัด
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท แอทวารด์อะโกร จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงแรมอมารีเรสซิเด้นท์ (ซอยศูนย์วิจัย) บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด
โครงการโรงงานหลอมฝาสูบเครื่องยนต์อลูมิเนียม บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์สาขาถนนไอ-หนึ่ง(ก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภคให้กับโรงงานสาขาถนนไอ-สี่) บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหน่วยผลิตยางสังเคราะห์ บริษัท บี เอส อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 2) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
โครงการส่วนขยายโรงงานคลอร์อัลคาไลและปรับปรุงการผลิตโรงงานไวนิล บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 2) บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
โครงการผลิตโพรลิเอทิลีน (การติดตั้งหน่วยผลิต Compound Production Unit) บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) ระยะที่ 2 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
โครงการสาธารณูการกลางแห่งที่ 2 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
โครงการเตาเผากากของเสียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาด 1.5 เมกกะวัตต์ บริษัท พีเจทีเทคโนโลยี จำกัด
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโรงงานสมุทรปราการ บริษัท กระจกไทยอาชาฮี จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานโอเลฟินส์ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
โครงการโรงงานโอเลฟินส์ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม บริษัท โซ้วกิมฮวด ดิซโพส เวซท์ (1999) จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย โบ๊ท เฮ้าท์ หัวหิน อาคาร B บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น สุขุมวิท 11 (ส่วนขยาย) บริษัท เฟรเกรนท์ เรียลเอสเตล ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลิเอทิลีน 50,000 ตัน/ปี บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางกะดี บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท อมตะสตรีมซัพพลาย จำกัด
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมกมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
โครงการท่อขนส่งสารปิโตเคมี บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
โครงการโรงงานอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) บริษัท อลูนคอน จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย บริษัท ฟูลูกาวาเมนทรัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
โครงการ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็ก บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว ส่วนขยาย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด)
โครงการอาคารพักอาศัย (ส่วนขยาย) บริษัท แอล เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เล้งกี่)
โครงการปรับปรุงโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (หน่วยผลิต Metathesis) บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี บริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสากรรม จำกัด
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี บริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสากรรม จำกัด
โครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรัตน์มงคล
โครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรัตน์มงคล
โครงการโรงหลอมอลูมิเนียม บริษัท ไดกิ นิคเกอิไทย จำกัด
โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์และคลออัลคาไลน์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมการบินพาณิชย์
โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี(ส่วนขยาย) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการท่าเทียบเรือและคลังสินค้า บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการโคฃรงผลิตกระดาษพิมพ์เขียน บริษัท ไฮเทคเปเปอร์ จำกัด
โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นโรงงานผลิตอะลูมิเนียมชุบผิว โรงงานผลิตแผ่นทองเหลือง บริษัท ยูเนียนมิทอล จำกัด
โครงการผลิตพะทาลิคแอนไฮไดร์ด บริษัท ไทนพะทาลิค จำกัด
โครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและคลังน้ำมัน บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานผลิตสารตัวทำละลาย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
โครงการ INCIO บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด
โครงการ คอนโดมิเนียมสูง 29 ชั้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1-8 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โครงการโรงงานซิลิคอนเมทอลและซิลิคอนคาร์ไบด์ ของบริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ Shellsea Villa Resort บริษัท เชลซี วิลล่า จำกัด
โครงการผลิตคาร์บอนแบล็ค ครั้งที่ 2 ของบริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด