แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165421

ที่อยู่ 2380 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล เสนานิคม เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 025589800

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ http://www.exat.co.th

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา คมนาคม 15 ม.ค. 2562 12923
2 โครงการ โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราพภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบ คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
20 มิ.ย. 2561 12258
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก คมนาคม 14 มิ.ย. 2561 12257
4 โครงการ ทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต คมนาคม
ภูเก็ต
08 พ.ย. 2560 12394
5 โครงการศึกษาความเหมาะสม ของ ระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ คมนาคม
เชียงใหม่
30 ธ.ค. 2542 9852
6 โครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตามแนวเขตทางพิเศษ (โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2) คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
04 ธ.ค. 2541 อื่นๆ 1279
7 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2541 ระยะดำเนินการ 1237
8 โครงการถนนรวมและกระจายการจราจรของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ช่วงที่คร่อมคลองมหานาค) คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
- 9827