FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บุบผาภักดิ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559191204

ที่อยู่ เลขที่ 56 ซอย ซอยพาสนา 2 ถนน -
แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บุบผาภักดิ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ โฮส อพาร์ทเม้นท์ สามย่าน (THE HOST APARTMENT SAMYAN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14175