แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3100501448555

ที่อยู่ 479 ซอย หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ถนน -
แขวง/ตำบล วังทองหลาง เขต/อำเภอ วังทองหลาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14642