แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001231

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 2 0 2 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 14 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562 13225
2 โครงการอาคารชุด เมโทร ลักซ์ พหลโยธิน 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 มิ.ย. 2560 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560 10942
3 โครงการอาคารชุด เมโทร ลักซ์ พหลโยธิน บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2557 7864
4 โครงการอาคารชุดเมโทร ริเวอร์ฟร้อนท์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
31 ต.ค. 2557 7911
5 โครงการ เมโทร ลักซ์ พระราม 4 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 มาตรการป้องกัน 1/2558 7872
6 โครงการอาคารชุด เมโทร สกาย ประชาชื่น บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2557 10287
7 โครงการ เดอะ สกาย สุขุมวิท บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- 7003
8 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน มณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
12 ธ.ค. 2556 ระยะดำเนินการ 7206
9 โครงการ จัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์ (โครงการต่อเนื่องส่วนอนาคต) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
19 ก.ย. 2554 5330
10 โครงการจัดสรรที่ดิน "เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ พระราม 9" (ส่วนขยาย) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 ม.ค. 2553 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2556 3936
11 โครงการ Metro Park (Phase 3) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2552 3679
12 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะวิลล่า รัตนาธิเบศร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
27 ต.ค. 2551 3824
13 โครงการมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค (ระยะที่ 3) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
27 พ.ย. 2550 3209
14 โครงการ นันทนาการ์เด้น พาร์คเพลส แอนด์ เพอร์เฟค ปาล์ม สปริงส์ 345 (ส่วนขยาย) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
- 7812