แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559101256

ที่อยู่ 227/5 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 ถนน ประเสริฐมนูกิจ
แขวง/ตำบล จรเข้บัว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ HI SUKHUMVIT 93 CONDO (ไฮ สุขุมวิท 93 คอนโด) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ส.ค. 2562 13754
2 โครงการ ไฮ สุทธิสาร คอนโด (Hi Sutthisan Condo) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12649