แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท จันทราภา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205547024757

ที่อยู่ 3/9 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2561 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท จันทราภา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Tara Tropical Lux บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
18 ก.พ. 2562 13020
2 Tara Tropical Lux อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร
ชลบุรี
03 ธ.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น 12604