FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835561003600

ที่อยู่ เลขที่ 69/88-89 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2561 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้