แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นางสาวพนิดา โอรพันธ์ และนางสาวพรรณวดี โอรพันธ์


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3100800058830

ที่อยู่ 56/1 ซอย โภคี ถนน -
แขวง/ตำบล คลองมหานาค เขต/อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นางสาวพนิดา โอรพันธ์ และนางสาวพรรณวดี โอรพันธ์ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ณุศบา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
19 มิ.ย. 2562 13400