FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835556000339

ที่อยู่ 1/100 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ฉลอง เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท เมืองถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 มิ.ย. 2562 13524
2 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ ริช พรีเมี่ยม แอท เกาะแก้ว (The Rich Premium @ KOHKEAW) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12251
3 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริชวิลล่า@นาใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
02 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11913
4 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริช นาบอน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11510