แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550131420

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ปทุมวัน เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
11 มิ.ย. 2562 13450
2 โครงการ พหลโยธิน 34 คอนโดมิเนียม บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12464
3 โครงการ ESCENT CHIANGRAI บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงราย
07 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11247
4 โครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAL) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
03 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11244
5 โครงการ ESCENT NAKHONRATCHASIMA บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครราชสีมา
27 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11210