แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000160542

ที่อยู่ 2/486 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ทุ่งพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-6668

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2544 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 5 0 5 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ กรมทางหลวง มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 24 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 คมนาคม
หนองคาย
31 พ.ค. 2562 13358
2 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย คมนาคม 25 เม.ย. 2562 13262
3 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562 13261
4 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 101 สายร้องกวาง-น่าน ตอน 2 คมนาคม 21 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12259
5 โครงการ ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร คมนาคม 21 ส.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11089
6 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ของ กรมทางหลวง คมนาคม
สระแก้ว
30 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10927
7 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี คมนาคม 24 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 12989
8 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร คมนาคม 22 ก.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10358
9 โครงการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง คมนาคม 28 เม.ย. 2559 อื่นๆ 10017
10 โครงการ เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ตาก - อ.แม่สอด คมนาคม 21 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7807
11 โครงทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย คมนาคม 20 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 10676
12 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 1/3 คมนาคม
เพชรบุรี
22 มิ.ย. 2554 ยังไม่ได้ดำเนินการ 5484
13 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-อำเภอหล่มสัก คมนาคม
พิษณุโลก
27 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 4825
14 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา คมนาคม 02 ก.ค. 2550 เปิดดำเนินการ 12984
15 โครงการเชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คมนาคม 05 เม.ย. 2547 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2100
16 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) คมนาคม 04 พ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 1677
17 โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางด่วนดอนเมือง-รังสิต คมนาคม 12 พ.ย. 2541 เปิดดำเนินการ 1269
18 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย ลำปาง-เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด คมนาคม 06 มี.ค. 2541 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1104
19 โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 คมนาคม
พะเยา
30 ต.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 856
20 โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักให้เป็นทาง 4 ช่องจราจรในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนลำปาง-ลำพูน คมนาคม 03 มิ.ย. 2539 เปิดดำเนินการ 769

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>