แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 มกราคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000160542

ที่อยู่ 2/486 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ทุ่งพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-6668

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ กรมทางหลวง มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 27 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - เข้าแยกอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ คมนาคม
ศรีสะเกษ
12 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13884
2 ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี-อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู-อ.พรมสารคราม ตอน 2 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
01 ส.ค. 2562 13646
3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 คมนาคม
หนองคาย
31 พ.ค. 2562 13358
4 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ 13972
5 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย คมนาคม
สงขลา
25 เม.ย. 2562 13262
6 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562 13261
7 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 101 สายร้องกวาง-น่าน ตอน 2 คมนาคม
น่าน
แพร่
21 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12259
8 โครงการ ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร คมนาคม
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
21 ส.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11089
9 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ของ กรมทางหลวง คมนาคม
สระแก้ว
30 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10927
10 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี คมนาคม
กาญจนบุรี
24 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 12989
11 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร คมนาคม 22 ก.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10358
12 โครงการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง คมนาคม 28 เม.ย. 2559 อื่นๆ 10017
13 โครงการ เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ตาก - อ.แม่สอด คมนาคม 21 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7807
14 โครงทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย คมนาคม 20 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 10676
15 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ เล่มที่ 1/3 คมนาคม
เพชรบุรี
22 มิ.ย. 2554 ยังไม่ได้ดำเนินการ 5484
16 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-อำเภอหล่มสัก คมนาคม
พิษณุโลก
27 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 4825
17 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา คมนาคม 02 ก.ค. 2550 เปิดดำเนินการ 12984
18 โครงการเชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คมนาคม 05 เม.ย. 2547 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2100
19 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) คมนาคม 04 พ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 1677
20 โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางด่วนดอนเมือง-รังสิต คมนาคม 12 พ.ย. 2541 เปิดดำเนินการ 1269

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>