แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 15 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นายวิทวัส จันทจรูญพงษ์


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209600359531

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นายวิทวัส จันทจรูญพงษ์ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรมบ้านใจดี บายดีพร้อม (Baan Jaidee By Deeprom) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12793
2 โครงการพัทยากลาง อพาร์ทเม้นท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10822