แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205558017323

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วีไอพี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น (CLUB 6) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 มิ.ย. 2562 13569
2 โครงการ CLUB-5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11971
3 โครงการ PALACE HOTEL อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11914
4 โครงการ PALACE CONDO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11200
5 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น (BOUTIQUE) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ค. 2560 อื่นๆ 10876
6 โครงการ Club - 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 เม.ย. 2560 อื่นๆ 10819