แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107558000458

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ประเวศ เขต/อำเภอ ประเวศ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 มิ.ย. 2562 13448
2 โครงการ The Excel Lasalle 17 (ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 มิ.ย. 2562 13449
3 โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562 13109
4 โครงการอาคารชุด อิมเพรสชั่น ภูเก็ต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562 13103
5 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ (The Excel Hideaway) (รัชดา-ห้วยขวาง) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 มี.ค. 2562 13148
6 โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway Sukhumvit 71) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ 12998
7 โครงการ Rise Phahon-Inthamara บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ 12992
8 โครงการ ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11475
9 โครงการ The Excel Khu-Khot บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
15 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11046
10 โครงการ The Excel Groove บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ 10684