แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305554003106

ที่อยู่ เลขที่ 90/9-12 ซอย - ถนน ประจักษ์
แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 30000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ สมาร์ท แวลู คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
15 มิ.ย. 2561 อื่นๆ 2/2562 12213
2 โครงการ The change relax condo อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
12 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 11165