แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556103070

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 12 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Atmoz Ratchada Huaykwang (แอทโมซ รัชดา ห้วยขวาง) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 มี.ค. 2562 13100
2 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 13027
3 โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมส ลาดพร้าว 15) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12462
4 โครงการ Brown รัชดา-ห้วยขวาง บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2561 12325
5 โครงการ MODIZ RATCHADA 32 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2560 11502
6 โครงการ ATMOZ Ladprao 71 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 ส.ค. 2560 11044
7 โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 10976
8 โครงการ Brown พหลฯ 67 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ 10934
9 โครงการ MODIZ STATION บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor สิ้นสุดการก่อสร้าง ม.ค.61 1/2561 10593
10 โครงการ MODIZ INTERCHANGE บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 10587
11 โครงการ Brown รัชดา 32 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2559 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560 10530
12 โครงการ WYNN บริษัท เอสเตท คิว จำกัด บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 2559 Monitor 1/2560 0/0 10262