แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556103070

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 13 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Ivory รัชดา 32 (ไอเวอรี่ รัชดา 32) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2562 13307
2 โครงการ Atmoz Ratchada Huaykwang (แอทโมซ รัชดา ห้วยขวาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 มี.ค. 2562 13100
3 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 13027
4 โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมส ลาดพร้าว 15) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561 12462
5 โครงการ Brown รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1/2562 12325
6 โครงการ MODIZ RATCHADA 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11502
7 โครงการ ATMOZ Ladprao 71 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ส.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 11044
8 โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10976
9 โครงการ Brown พหลฯ 67 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10934
10 โครงการ MODIZ STATION อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor สิ้นสุดการก่อสร้าง ม.ค.61 1/2561 10593
11 โครงการ MODIZ INTERCHANGE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 อื่นๆ 10587
12 โครงการ Brown รัชดา 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560 10530
13 โครงการ WYNN บริษัท เอสเตท คิว จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 10262