แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556103070

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA บริการชมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 13027
2 โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมส ลาดพร้าว 15) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12462
3 โครงการ Brown รัชดา-ห้วยขวาง บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2561 12325
4 โครงการ MODIZ RATCHADA 32 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2560 11502
5 โครงการ ATMOZ Ladprao 71 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 ส.ค. 2560 11044
6 โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 10976
7 โครงการ Brown พหลฯ 67 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ 10934
8 โครงการ MODIZ STATION บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor สิ้นสุดการก่อสร้าง ม.ค.61 1/2561 10593
9 โครงการ MODIZ INTERCHANGE บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 10587
10 โครงการ Brown รัชดา 32 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2559 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560 10530
11 โครงการ WYNN บริษัท เอสเตท คิว จำกัด บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 2559 Monitor 1/2560 0/0 10262