แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556103070

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 15 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Modiz Collection Bang Pho (โมดิช คอลเลคชั่น บางโพ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14248
2 โครงการ KAVE TOWN อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
01 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563 14047
3 โครงการ Ivory รัชดา 32 (ไอเวอรี่ รัชดา 32) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2562 13307
4 โครงการ Atmoz Ratchada Huaykwang (แอทโมซ รัชดา ห้วยขวาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2563 13100
5 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 13027
6 โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมส ลาดพร้าว 15) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12462
7 โครงการ Brown รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12325
8 โครงการ MODIZ RATCHADA 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11502
9 โครงการ ATMOZ Ladprao 71 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ส.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 11044
10 โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10976
11 โครงการ Brown พหลฯ 67 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10934
12 โครงการ MODIZ STATION อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor สิ้นสุดการก่อสร้าง ม.ค.61 1/2561 10593
13 โครงการ MODIZ INTERCHANGE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 อื่นๆ 10587
14 โครงการ Brown รัชดา 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560 10530
15 โครงการ WYNN บริษัท เอสเตท คิว จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 10262