แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542046974

ที่อยู่ ึ700/99 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บ้านเก่า เขต/อำเภอ พานทอง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160

โทรศัพท์ 038468441

โทรสาร 038214572

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม อุตสาหกรรม
ระยอง
15 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9950
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและปรับปรุงมาตรการฯ โรงหลอมอลูมิเนียม อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ก.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 3140