แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000381

ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 12 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Notting Hill Saphanmai บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 12854
2 โครงการ KNIGHTSBRIDGE SPACE RAMA 9 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ต.ค. 2561 12543
3 โครงการ Kensington Phaholyothin 63 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2561 12425
4 โครงการ KENSINGTON Kaset Campus บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2560 10685
5 โครงการอาคารชุด ORIGIN DISTRICT SRIRACHA บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 10407
6 โครงการ Kensington Phahol - Kaset บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ส.ค. 2559 10402
7 โครงการ Knightsbirdge Tiwanon บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
16 ส.ค. 2559 10390
8 โครงการ พอส ไอดี (Pause ID Project) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
03 ส.ค. 2559 10380
9 โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 ม.ค. 2559 9814
10 โครงการ พอส สุขุมวิท 103 ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ม.ค. 2559 9896
11 โครงการอาคารชุด ไนท์บริดจ์ สกายซิตี้ สะพานใหม่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2558 9692
12 โครงการ Notting Hill The Exclusive Charoenkrung บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2558 9416