แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101

ที่อยู่ 2 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม อ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14658
2 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14464
3 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีอ่อนนุช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14463
4 โครงการ โรงแรม ฮ็อปอินน์ ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12682
5 โครงการ โรงแรมฮ็อปอินน์ แจ้งวัฒนะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
30 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11995
6 โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
09 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10574
7 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
19 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9440