แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล กะรน เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
23 เม.ย. 2562 13239
2 โครงการ โรงแรม มารีน่า เฮาส์-ตาเอียด (MARINA HOUSEE-TA IED) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562 13153
3 โครงการ โรงแรม Marina Express บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
10 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9246