แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000036329

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ กรมทางหลวงชนบท มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
17 มิ.ย. 2562 13577
2 โครงการ ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) คมนาคม 14 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ 12441
3 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ คมนาคม
กาฬสินธุ์
14 มิ.ย. 2559 อื่นๆ 10289
4 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมือง สาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ (ม่อนดินแดง - แยกโลตัส) จังหวัดอุตรดิตถ์ คมนาคม
อุตรดิตถ์
24 มิ.ย. 2558 ยังไม่ได้ดำเนินการ 9604
5 โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา) คมนาคม
มุกดาหาร
08 เม.ย. 2557 อื่นๆ 7392
6 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ คมนาคม
กระบี่
23 ธ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 5078
7 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คมนาคม
ระยอง
24 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 7783
8 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่นบ้านเกาะแรต คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
05 ก.ค. 2547 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 2243
9 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี คมนาคม
จันทบุรี
26 พ.ค. 2547 เปิดดำเนินการ 9836
10 โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า คมนาคม
พัทลุง
23 มี.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 1665