แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2511 ถึงวันที่ 07 ก.พ. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000491

ที่อยู่ 539/2 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เหมืองแร่
นครสวรรค์
09 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13879
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 26071/15097 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
07 ต.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 873