แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สิรินิธิ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105521017541

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล กลางดง เขต/อำเภอ ปากช่อง

จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สิรินิธิ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนขาว ประทานบัตรที่ 28830/16284 เหมืองแร่
นครราชสีมา
17 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11173
2 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เคมี แคลเซียมคาร์ไบต์ หรือเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล ประทานบัตรที่ 24947/14628 เหมืองแร่
นครราชสีมา
20 เม.ย. 2535 เปิดดำเนินการ 102
3 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 22327/14961 เหมืองแร่
นครราชสีมา
20 เม.ย. 2535 เปิดดำเนินการ 103